nieuws

Aanbestedingswet nog te vrijblijvend

Geen categorie

Het voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet dat op 25 juni door het kabinet is goedgekeurd, blijft te vrijblijvend voor aanbestedingen die niet Europees te hoeven worden gedaan. Hierdoor blijft het risico bestaan dat het woud aan verschillende lokale regels niet verdwijnt, aanbestedende diensten te risicomijdend blijven en toegang voor het MKB beperkt blijft, aldus ondernemingsorganisaties […]

Het voorstel voor een nieuwe aanbestedingswet dat op 25 juni door het kabinet is goedgekeurd, blijft te vrijblijvend voor aanbestedingen die niet Europees te hoeven worden gedaan.

Hierdoor blijft het risico bestaan dat het woud aan verschillende lokale regels niet verdwijnt, aanbestedende diensten te risicomijdend blijven en toegang voor het MKB beperkt blijft, aldus ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

De minister van Economische Zaken komt het bedrijfsleven wel tegemoet door voor grote opdrachten (boven de Europese drempels) meer uniforme regels in te voeren met meer aandacht voor redelijkheid en proportionaliteit. Ook zijn

VNO-NCW en MKB-Nederland blij met het voornemen van de minister een klachtenregeling in te voeren, waardoor aanbestedingsfouten tussentijds kunnen worden bijgesteld.

De huidige aanbestedingspraktijk vormt voor ondernemers een blok aan het been. Bedrijven voldoen bijvoorbeeld niet aan omzeteisen of ze mogen niet meedoen, omdat ze niet eerder een vergelijkbaar project hebben uitgevoerd. Van stimuleren van de concurrentie is dan geen sprake.

Groot probleem is het toenemend gebruik om van verschillende opdrachten één mega-opdracht te maken (clusteren). Hierdoor wordt de opdracht zodanig groot, dat het MKB geen kans maakt. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat lokale overheden door bezuinigingen nog meer risicomijdend zullen optreden, de laagste prijs voorrang krijgt op kwaliteit en dat overheden meer opdrachten zullen clusteren.

Bron: ANP Pers Support

 

Reageer op dit artikel