nieuws

Abvakabo komt met herstelplan huishoudelijke verzorging

Geen categorie

Abvakabo FNV komt met een stappenplan om de huishoudelijke verzorging weer op orde te krijgen. Dat kondigde de bond 3 juni jl. aan tijdens een debat over marktwerking met verschillende FNV-bonden en politici. De effecten van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn desastreus geweest voor de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en voor de werknemers, aldus de bond.

Abvakabo FNV is sinds de invoering in 2007 overstelpt met problemen van werknemers. De bond zet met het plan een stap in de richting van een kwalitatief betere thuiszorg waarin werknemers tegen een fatsoenlijke betaling en onder goede voorwaarden hun zorgtaak kunnen vervullen.
De pas door de Tweede Kamer aangenomen initiatiefwetten van Agnes Kant bieden een eerste stap naar een betere thuiszorg; de aanbestedingen zijn niet langer verplicht, er komt een lokaal minimumtarief en het geld voor de thuiszorg wordt geoormerkt zodat het niet langer naar andere doelen binnen de gemeenten kan gaan.

Speerpunten stappenplan Abvakabo FNV
– Gemeenten moeten afspraken met zorgaanbieders maken over een kleinschalige Wmo-aanpak, met contracten voor 3 tot 5 jaar met tussentijdse evaluatie. Alleen zo komt er continuïteit en rust in de thuiszorg.
– In de Wmo moet worden opgenomen dat bij contractwisseling de nieuwe zorgaanbieder alle werknemers één op één op basis van de Wet Overgang Ondernemingen overneemt.
– De thuiszorgtarieven moeten worden gebaseerd op FWG 15 van de cao voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, niet op cao voor schoonmaakbedrijven.
– De thuiszorgers moeten een functiebeschrijving krijgen waarin zowel contact, als signalering, begeleiding en ondersteuning zijn opgenomen. Indicering moet ook worden overgenomen in de functie-eisen en in de functiebeschrijving.
– Er moet meer aandacht komen voor opleiding en ontwikkeling van werknemers.
– De thuiszorger moet meer verantwoordelijkheid krijgen; ook voor de indicering.
– De alfahulpconstructie moet verboden worden.

Uitmelken
Tot slot zouden instellingen zich, volgens Abvakabo FNV, niet langer moeten richten op het uitmelken van indicaties en verhogen van omzet, maar zich in plaats daarvan richten op kwaliteit, de relatie met de zorgverlener en de relatie met de cliënt. De bond is van mening dat er een breed parlementair onderzoek moet komen naar de effecten van de marktwerking in de zorg. Niet alleen in de thuiszorg heeft marktwerking tot grote problemen geleid, ook andere branches binnen de zorg kampen met de nadelige effecten.

Reageer op dit artikel