nieuws

Abvakabo: Vooral papierwerk in ggz is doorgeschoten

Geen categorie

Abvakabo FNV heeft op 3 juni jl. een beroep gedaan op demissionair minister Klink van VWS om in te grijpen in de uit de hand gelopen administratielast in de zorg. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg heeft de invoering van marktwerking geleid tot een doorgeschoten administratie- en registratielast.

De bond deed het beroep op de minister tijdens een overleg tussen de sociale partners in de zorg en de minister over het arbeidsmarktbeleid voor de zorg voor de komende jaren.

Grootste klacht werknemers
De toegenomen administratieve lasten zijn de grootste klacht van werknemers uit de zorg waaronder de ggz. Eenderde van de werknemers is zelfs 30 tot 50 procent van de tijd kwijt aan bureaucratie. Maar liefst 81 procent van de werknemers vindt dat er tijd verloren gaat aan verantwoording, registratie en administratie. 72 procent van de werknemers heeft echt last van de bureaucratie. Zo bleek uit grootschalig onderzoek van de SP uit oktober 2008 ('De GGZ Ontwricht').

Één rapportage
Corrie van Brenk, vice-voorzitter Abvakabo FNV: 'Professionals in de zorg moeten het merendeel van hun werktijd kunnen besteden aan het directe werk en niet belast worden met dubbele administratie. De overheid moet de coördinerende rol op zich nemen zodat één administratieve rapportage voldoende is. Deze oplossing zou de ervaren werkdruk als gevolg van administratieve lasten wellicht al wat kunnen verminderen'.
Naast de marktwerking, is deze toename ook te wijten aan de cultuur waarin veel zekerheid wordt gezocht, mede door de druk die de sector zich voelt opgelegd door media-aandacht voor incidenten.

Cultuur van vertrouwen
Abvakabo FNV vindt dat de ggz toe moet naar een cultuur waarin meer vertrouwd wordt op de capaciteit en inschatting van de professional. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en doelmatigheid komt te liggen bij de professionals en de instellingen zelf. Daarnaast moeten administratie en registratie gestandaardiseerd worden. De hoge druk wordt nu vaak veroorzaakt doordat verschillende externe partijen (financiers, inspecties, samenwerkingspartners) verschillende eisen stellen aan de registratie van gegevens.

VvAA: onvoldoende tijd voor voor patiënt
Ook uit het pas gehouden verkiezingsonderzoek van VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 100.000 zorgprofessionals, blijkt dat een meerderheid van de ondervraagde zorgprofessionals vindt dat een nieuw kabinet ondernemerschap in de zorg op een andere manier moet stimuleren en juist moet investeren in plaats van bezuinigen in de zorg.  Veel zorgprofessionals geven in reacties aan dat zij als gevolg van voorgestelde bezuinigingen en toenemende administratieve lastendruk onvoldoende tijd overhouden voor de daadwerkelijke zorg voor de patiënt. Verlaging van de administratieve lastendruk is een van de eerste en meest laagdrempelige actiepunten voor een nieuw kabinet, volgens VvAA.
Vrijwel alle zorgprofessionals geven aan dat de administratieve lastendruk de afgelopen kabinetsperiode is toegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 96 procent van de fysiotherapeuten, 91 procent van de specialisten en 85 procent van de huisartsen. Daarnaast is een meerderheid van de zorgprofessionals van mening dat ondernemerschap in de zorg in de afgelopen jaren niet op de juiste wijze is gestimuleerd. Met name tandartsen (93%), en huisartsen (88%) zijn deze mening toegedaan. Martin Favié, directeur VvAA consultants in de gezondheidszorg: 'Dit kabinet heeft bij de aanvang beloofd serieus werk te maken van verlaging van de administratieve lastendruk. Dit onderzoek laat zien dat deze belofte niet is waargemaakt. In de praktijk werkt die toenemende druk voor zorgprofessionals simpelweg verlammend. En dat is geen nieuw gegeven. Laat het verlagen van de administratieve druk een eerste, laagdrempelige stap zijn die een volgend kabinet neemt.'

Reactie Klink
Demissionair minister Klink heeft in het gesprek aangegeven de ernst van de zaak in te zien en serieus met het onderwerp aan de slag te gaan. Bij het bepalen van de juiste aanpak is hij voornemens de zorgprofessionals te betrekken.

Reageer op dit artikel