nieuws

Advies: één factuurmodel voor elektronische facturen

Geen categorie

Het College Standaardisatie heeft aan de overheid geadviseerd om één factuurmodel te ontwikkelen. Een dergelijk model geeft aan bedrijven duidelijkheid over de vorm van elektronische facturen die de overheid geautomatiseerd kan verwerken. Met het model kan bovendien een brug worden geslagen tussen de verschillende technische factuurstandaarden. Het College ziet het model als een cruciale stap voor de realisatie van verdere kostenbesparingen met elektronisch factureren.

Dat meldt Logius (voorheen GBO.Overheid), de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op zijn website.

Factuurmodel
Het beoogde factuurmodel moet de betekenis van gegevens beschrijven die de Nederlandse overheid in een elektronische factuur verwacht. Het model is een aanvulling op de verschillende gangbare factuurstandaarden. Het vergroot de bruikbaarheid van de internationale standaard UBL in de Nederlandse context. Bovendien kunnen met het model eenvoudig vertalingen worden gemaakt tussen UBL en andere standaarden voor elektronisch factureren, zoals SETU en UN/CEFACT Cross Industry Invoice.

eFactureren
Het project eFactureren van het ministerie van Economische Zaken heeft een eerste factuurmodel ontwikkeld. Op advies van het College wordt dit model verder doorontwikkeld en wordt het beheer ervan geregeld. Het doel is om dit model op termijn aan te melden bij het Forum Standaardisatie voor opname op de lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit'. Momenteel werkt onder meer het UWV aan de eerste implementatie op basis van dit factuurmodel.

Advies over factuurstandaarden
Op dit moment maken bedrijven in een aantal branches al gebruik van standaarden waarmee ook elektronisch gefactureerd wordt, zoals de open standaard SETU voor het inhuren van tijdelijk personeel (uitzendbranche). Het College acht het van belang dat de overheid rekening houdt met deze situatie. Indien branches geen dominante factuurstandaarden kennen, bevestigt het College opnieuw dat de open en internationale standaard UBL 2.0 de aangewezen standaard is voor de overheid om facturen van bedrijven elektronisch te ontvangen. Op termijn is UN/CEFACT Cross Industry Invoice volgens het College de te prefereren internationale standaard voor elektronisch factureren.

Reageer op dit artikel