nieuws

Bemiddeling zzp’ers in AWBZ niet langer mogelijk

Geen categorie

Bemiddelingsbureaus in de zorg zijn feitelijk werkgevers. Binnen de AWBZ kunnen zzp'ers niet worden bemiddeld door bemiddelingsbureaus.

Bemiddelingsbureaus in de zorg zijn feitelijk werkgevers. Met deze formele vaststelling krijgt de uitslag van de kort gedingen die brancheorganisatie ActiZ in 2009 aanspande tegen de staat daadwerkelijk navolging.

Bemiddelingsbureaus zijn geen zorgorganisaties
Binnen de AWBZ kunnen zzp'ers niet worden bemiddeld door bemiddelingsbureaus. Dat is een belangrijke constatering, want daarmee wordt recht gedaan aan de uitspraak van de rechter dat de constructie tussen bemiddelingsbureaus en zzp'ers in strijd is met de wet. In 2009 heeft de rechter geconstateerd dat bemiddelingsbureaus geen zorgorganisaties zijn, geen WTZ-toelating als zorgorganisatie mogen hebben en dus ook geen contracten kunnen afsluiten met zorgkantoren. Wil een bemiddelingsbureau zich gedragen als zorgorganisatie, dan moet hij zich omvormen tot zorgorganisatie en aan alle bijbehorende kwaliteitseisen voldoen. In dat geval moet de organisatie de zzp'ers in dienst nemen, en loonbelasting en sociale premies afdragen.

Ongelijk speelveld
Lange tijd heeft ActiZ zich verzet tegen allerlei constructies die het mogelijk moesten maken dat bemiddelingsbureaus op grote schaal zzp'ers inzetten in de zorg. In de AWBZ-zorg was daar in 2009 ongeveer 200 miljoen euro mee gemoeid. Naar het oordeel van ActiZ was er sprake van oneerlijke concurrentie en een ongelijk speelveld tussen reguliere zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus dat in stand werd gehouden door de overheid. Alleen al doordat voor zzp'ers geen verplichting werd verondersteld om loonbelasting en sociale premies te betalen waren bemiddelaars in staat tegen lagere tarieven te contracteren.
Ook zijn de bemiddelingsbureaus niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg die de zzp'ers verlenen. Reguliere thuiszorgorganisaties dragen die verantwoording wel.

Kort geding
In 2009 stelde de rechter ActiZ in het gelijk in een kort geding over de werkwijze van de bemiddelingsbureaus in de thuiszorg. De praktische uitvoering van dit gelijk liet echter nog even op zich wachten. ActiZ is blij dat het gelijk speelveld nu geborgd is.

Reageer op dit artikel