nieuws

BSN mag worden gebruikt voor Rijkspas

Geen categorie

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) is het oneens met kritiek van het College Bescherming en Persoonsbescherming (CBP) dat het burgerservicenummer (BSN) niet zou mogen worden gebruikt voor de Rijkspas, de nieuwe toegangspas die voor alle rijksambtenaren wordt ingevoerd. Het CBP publiceerde 7 juni de bevindingen van zijn onderzoek naar het gebruik van […]

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) is het oneens met kritiek van het College Bescherming en Persoonsbescherming (CBP) dat het burgerservicenummer (BSN) niet zou mogen worden gebruikt voor de Rijkspas, de nieuwe toegangspas die voor alle rijksambtenaren wordt ingevoerd.

Het CBP publiceerde 7 juni de bevindingen van zijn onderzoek naar het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) voor de rijkspas. Daarin concludeert het College dat het ministerie hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt.

Het ministerie van VenW dat momenteel de Rijkspas invoert, gebruikt het BSN om vast te stellen dat de juiste medewerker de juiste pas krijgt. Daarmee volgt het de richtlijnen van BZK.

Met het CBP verschilt de staatssecretaris van mening over de ruimte die de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer laat voor toepassing van BSN binnen bedrijfsvoering van de overheid. Volgens haar biedt de wet die ruimte. Het beveiligen van departementen en overheidsinformatie is onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van de overheidstaken.

Bezoek ook ons Dossier Toegangscontrole.

Reageer op dit artikel