nieuws

De Jonge Orde: Ziekenhuis moet aangifte doen bij agressie

Geen categorie

De Jonge Orde wil dat ziekenhuizen altijd aangifte doen bij agressie om te voorkomen dat medewerkers bekend worden bij de agressieplegers.

De Jonge Orde constateert dat veel artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist (aios en anios) geen aangifte willen doen als zij te maken krijgen met niet toelaatbaar agressief gedrag. Simpelweg omdat daarmee hun naam bekend kan worden bij de plegers en zij wellicht het risico lopen in de privésfeer negatieve gevolgen daarvan kunnen ondervinden.
Om te voorkomen dat artsen en andere medewerkers in ziekenhuizen geen aangifte  om deze reden durven  doen, roept De Jonge Orde zowel de NVZ  (NVZ vereniging van ziekenhuizen) als de NFU (Nederlandse Federatie van UMC's) op om in gevallen van agressie standaard door het ziekenhuis aangifte te laten doen. Daartoe dienen de ziekenhuizen afspraken met de lokale politie te maken. Door het ziekenhuis aangifte te laten doen, blijft de bedreigde redelijk buiten beeld van degene met agressief gedrag.
A(n)ios hebben regelmatig te maken met agressie van patiënten of van begeleiders van patiënten. Deze agressie vindt niet alleen plaats op spoedeisende hulpafdelingen, maar soms ook in de poliklinieken en op ziekenzalen. Het gaat om verbaal bedreigende opmerkingen maar ook om non-verbaalgedrag.
De Jonge Orde gaat er vanuit dat ziekenhuizen op korte termijn zelf aangifte zullen gaan doen, zodat meer dan nu het geval is, patiënten en anderen met agressief gedrag, via het strafrecht kunnen worden aangepakt.

Over De Jonge Orde 
De Jonge Orde is de belangenbehartiger voor de artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) in algemene ziekenhuizen, universitair medische centra in ggz- instellingen en komt ook op voor de arts assistenten niet in opleiding (anios).

Reageer op dit artikel