nieuws

Einde van baatbelasting in zicht

Geen categorie

De baatbelasting voor ondernemers heeft haar langste tijd gehad. Na Breda heeft ook gemeente Hengelo een juridische procedure over baatbelasting verloren, schrijft Binnenlands Bestuur.

Gemeenten heffen baatbelasting om de kosten van bijvoorbeeld herinrichting van stedelijk gebied terug te krijgen van ondernemers die baat hebben bij de verbetering. Een groep ondernemers in Hengelo heeft daartegen met succes bezwaar gemaakt. Het gerechtshof oordeelde onlangs dat de heffing onterecht was opgelegd, omdat winkeliers ook al ozb betalen. De Hoge Raad heeft nu het cassatieverzoek van Hengelo verworpen. Vorige maand gebeurde hetzelfde in Breda. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is met de nieuwe uitspraak over Hengelo het eind van de baatbelasting in zicht. Wat de raad betreft moet de baatbelasting definitief als belastingmiddel worden geschrapt.

Herinrichting
De uitspraken over Breda en Hengelo bieden weinig ruimte om in de toekomst nog baatbelasting te heffen, concludeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Voor herinrichtingsplannen in de binnenstad mag het dus niet. Dat betreft geen wezenlijke functieverandering; een straat blijft een straat, ook met nieuwe steentjes en een ander profiel', zegt woordvoerster Frotina Zuidema. Het heffen van baatbelasting is alleen nog mogelijk in enkele situaties in het buitengebied, meent Zuidema. ‘Bijvoorbeeld wanneer daar riolering wordt aangelegd, of een ontsluitingsweg. Maar niet voor nieuwbouwlocaties of andere zaken die in een bestemmingsplan zijn geregeld. Dergelijke kosten vallen onder de grondexploitatie.'

Reclamebelasting
De uitspraken hebben grote consequenties voor gemeenten. Zuidema: ‘In deze tijden van teruglopende gemeentelijke inkomsten wordt het rond krijgen van de financiering voor herinrichtingsplannen een ingewikkelde klus.' De woordvoerster vermoedt dat gemeenten hiervoor de reclamebelasting zullen gaan gebruiken. Zij zullen dan de RND tegenover zich treffen, die ook aan deze belasting een eind wil maken. Zij vindt het ongepast om ondernemers in de stadscentra in het huidige economische klimaat op te zadelen met extra belastingen voor bijvoorbeeld centrummanagement. Zuidema noemt de hele discussie ‘curieus'. ‘Baat- en reclamebelasting worden vaak juist op verzoek van ondernemers geheven, om ‘freeriders' te laten meebetalen aan voorzieningen waar de detailhandel van profiteert.'

Reageer op dit artikel