nieuws

Eurocrisis slaat deuk in vertrouwen financieel directeuren

Geen categorie

Een derde van de Europese financieel directeuren (CFO's) wil dat Griekenland uit de euro wordt gezet. Een grote meerderheid ziet Griekenland, Spanje en Italië als een ernstige bedreiging voor de financiële stabiliteit van Europa. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en Duke University. Hoewel ze verwachten meer winst te gaan maken, forse investeringen te gaan doen en meer werkgelegenheid te kunnen creëren, neemt het optimisme over de economie van hun land af.

De CFO's zijn een stuk pessimistischer over de Europese economie dan over de vooruitzichten voor hun eigen bedrijf. Voor 80% van hen vormt de situatie in Zuid-Europa een ernstige bedreiging van de financiële stabiliteit in Europa. Zo'n 70% van de Europese bedrijven verwacht negatieve gevolgen te ondervinden als de financiële toestand van Spanje en Italië de komende maanden slechter wordt. Toch meent hetzelfde aantal CFO's dat de noodmaatregelen die de Europese leiders en de belangrijkste centrale banken hebben aangekondigd, een positieve uitwerking zullen hebben op de Europese economie en de euro.

Vooruitzichten 2010
Europese bedrijven denken, in vergelijking met het afgelopen jaar, 13% meer winst te maken, 7% meer investeringen te doen en 6% meer dividend uit te keren. Het aantal vaste medewerkers in dienst blijft vrijwel stabiel, maar het aantal tijdelijke krachten stijgt met 2%. Een kwartaal geleden verwachtten de CFO's nog dat het gemiddeld aantal vaste medewerkers zou dalen. De grote stijging in winstverwachting, de verwachte toename in investeringen en het feit dat de werkgelegenheidsverwachting naar boven is bijgesteld zijn positieve signalen voor de ontwikkeling van de economie. 90% van de CFO's verwacht voor 2010 een positief bedrijfsresultaat. Toch neemt het optimisme over de economie onder Europese CFO's duidelijk af ten opzichte van vorig kwartaal

De euro
Over de euro zijn de meningen verdeeld. 66% van de financieel directeuren vindt dat de euro Europa meer welvaart heeft gebracht; 16% vindt van niet. Opvallend is dat 30% van de CFOs van mening is dat Griekenland uit de euro moet worden gezet, 9% van de CFO's vindt zelfs dat zowel Griekenland als ook Spanje en Italië de euro moeten inruilen voor een eigen munteenheid.
Een sterke daling van de euro is slecht voor 31% van de bedrijven, maar pakt juist positief uit voor 47% van de bedrijven. 14% van de CFOs is van mening dat één eenheidsmunt voor Europa een vergissing is gebleken, elk land had zijn eigen munt moeten behouden.

Over CFO Survey
De cijfers zijn afkomstig uit de CFO Survey Europa, tweede kwartaal 2010. Elk kwartaal krijgen CFO's in Europa, de Verenigde Staten, Azië en China vragen voorgelegd over hun verwachtingen van de economie. De CFO Survey is een samenwerking van de Universiteit van Tilburg, Duke University (Durham, North Carolina) en CFO Magazine. Kees Koedijk, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, is de grondlegger van de Europese tak van dit wereldwijde onderzoek.

Reageer op dit artikel