nieuws

Fiscus minder ambitieus met afhandeling bezwaarschriften

Geen categorie

Door een technische storing in het centrale besturingssysteem van de Belastingdienst is de eigen opgelegde doelstelling van 95% tijdig afgedane bezwaarschriften in de periode januari-april 2010 niet gehaald.Voor de rest van het jaar heeft de Belastingdienst zijn doelstelling bijgesteld:maar 90% van het aantal ingediende bezwaarschriften moet tijdig worden afgehandeld. Dat schrijft minister De Jager in de zesde halfjaarsrapportage over de Belastingdienst aan de Tweede Kamer.

Andere doelstellingen op het gebied van de dienstverlening, zoals tijdige afgifte van VAR-verklaringen, zijn wel gehaald. Daarnaast hebben bijna alle mensen (99,8 procent) die hun aangifte voor 1 april hebben ingeleverd, voor 1 juli bericht van de Belastingdienst gekregen. De meeste mensen krijgen geld terug van de Belastingdienst. Wie met een vraag naar de BelastingTelefoon belde, kreeg in 83 procent van de gevallen direct een medewerker te spreken.

Bellen bij bezwaar
Vanaf 1 januari 2010 is bellen bij bezwaar ingevoerd bij de Belastingdienst. Direct nadat een bezwaarschrift is binnengekomen, wordt telefonisch contact met de indiener opgenomen. De bedoeling is dat er onnodige bezwaarprocedures worden voorkomen (bijvoorbeeld omdat het bezwaar na een toelichting wordt ingetrokken). Alle belastingregio's zijn inmiddels begonnen en geleidelijk aan wordt het aantal gevallen waarin wordt teruggebeld, uitgebreid. Bij Toeslagen wordt al langer bij bezwaar teruggebeld en daar draagt het bij aan een snellere doorlooptijd van bezwaren: van nieuwe bezwaren wordt momenteel 99% AWB-conform afgedaan.

Eenvoudigere brieven
In juni 2008 is de Belastingdienst gestart met het project ‘herschrijven brieven en formulieren'. Doel van het project is om brieven en formulieren zo duidelijk te schrijven dat burgers en bedrijven direct zien wat er van hun wordt verwacht. Om deze doelstelling te bereiken, herschrijft de Belastingdienst alle massale communicatie uitingen zoals brieven, folders en formulieren, inclusief de digitale varianten. Per 1 juni zijn meer dan 800 formulieren en documenten herschreven.

Reageer op dit artikel