nieuws

Gedragscode na medisch incident

Geen categorie

Patiënten die te maken hebben met onbedoelde medische schade mogelijk als gevolg van een medische fout, kunnen vanaf nu terugvallen op de 'Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid', de GOMA.

De op 16 juni 2010 aan minister van justitie Hirsch Ballin overhandigde gedragscode, zorgt voor optimale helderheid voor patiënten na een medisch incident. Zorginstellingen, verzekeraars en belangenbehartigers hebben zich aan deze gedragscode verbonden.
Het belang van de patiënt moet centraal staan bij de afwikkeling van klachten of claims na een medisch incident. Dat besef werd al door de betrokken organisaties breed gedeeld. De rapporten van Stichting De Ombudsman en de NPCF over negatieve ervaringen van patiënten na een medisch incident, waren een duidelijk signaal voor de branche om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de positie van de patiënt. De Letselschade Raad heeft dit project gefaciliteerd.

Sorry zeggen
In de code staat onder andere dat dokterssorry moeten leren zeggen tegen patiënten als ze een fout hebben gemaakt. Volgens een woordvoerster van de partijen bestond altijd de mythe onder artsen dat 'sorry zeggen' hetzelfde was als aansprakelijkheid erkennen voor de gemaakte fout. 'Maar dat is natuurlijk niet waar.' Volgens haar zijn veel patiënten niet eens uit op ellenlange schadeprocedures, maar willen ze simpelweg met menselijkheid worden behandeld nadat er iets fout is gegaan bij de behandeling.
Er zijn veel klachten over de manier waarop ziekenhuizen, artsen en verzekeraars omgaan met ontevreden patiënten die menen dat er een fout is gemaakt. Vaak kregen patiënten bijvoorbeeld geen inzicht in medische rapporten, werden procedures onnodig lang opgerekt en probeerden betrokkenen rookgordijnen op te trekken zodat de patiënt het overzicht kwijt raakte. Rapporten van onder meer de Ombudsman en de patiëntenorganisatie NPCF bevestigden die klachten.
De partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten hebben nu in de gedragscode afgesproken dat patiënten altijd het volledige dossier mogen inzien. Ook moeten alle betrokken partijen weten in welke fase van afwikkeling de klacht is. Daarbij moeten alle partijen bereid zijn zo snel als mogelijk is met elkaar rond de tafel te gaan zitten om over de klacht te praten.

Invoering
Met de invoering van de GOMA per 16 juni 2010 wordt nu een belangrijke vervolgstap gezet ten behoeve van patiënten die van mening zijn dat zij schade hebben opgelopen door onjuist handelen van een hulpverlener of zorginstelling. De gedragscode heeft steun van vertegenwoordigers van verzekeraars, zorg, patiënten, advocatuur en wetenschap. Daarmee is de GOMA verzekerd van een breed draagvlak.

Open en transparant
De GOMA heeft als doel openheid te verschaffen na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid mogelijk te maken.
Concreet betekent dit onder meer dat zo spoedig mogelijk na een incident een gesprek met de patiënt plaatsvindt en dat alle partijen inzicht hebben en houden in de behandeling van de zaak. Ook is in de gedragscode geborgd dat patiënten kunnen beschikken over volledige dossiers. Het Nederlands aansprakelijkheidsrecht brengt met zich mee dat de juridische afwikkeling van claims in de medische sector complex en tijdrovend kan zijn, daarom is het des te belangrijker dat misverstanden en onnodige vertragingen worden voorkomen.

Meer informatie: De Letselschade Raad.

Reageer op dit artikel