nieuws

Gemeenten willen lager salaris ziekenhuisdirectie

Geen categorie

B&W van Goes wil opheldering van de raad van toezicht van het Admiraal de Ruyterzoekenhuis over 'excessieve salariëring' van de leden van de raad van bestuur.

Zeven ton
De gemeente heeft het ziekenhuis, dat kampt met een slechte financiële positie, een lening vertrekt van twee miljoen euro onder voorwaarde dat het salaris zich zou verhouden 'tot de "corporate governance" norm van de zorgsector'. De twee directieleden kostten het ziekenhuis het afgelopen jaar zeven ton.

Exorbitant
De brief van burgemeester Van der Zaag van Goes aan de raad van toezicht laat er geen misverstand over bestaan: hij is boos. Het is volgens het college onbegrijpelijk dat de directie van een noodlijdend ziekenhuis, die voor hulp naar de gemeente kwam, ondertussen kan genieten van een 'excessieve salariëring' en ofwel van een 'exorbitant hoge vergoeding'.

Voorwaarde
In de brief wijst de burgemeester er op, dat de gemeente al in juli vorig jaar als voorwaarde voor de lening van twee miljoen heeft gesteld dat de salariëring moest passen binnen 'behoorlijk bestuur' van de zorg. Het college betwijfelt ten zeerste of het ziekenhuis zich aan die voorwaarde houdt. Volgens de woordvoerder van de burgemeester is de voorwaarde 'hard'. Dat verklaart volgens haar de boze toon van de brief.

Gronddeal
Ook de gemeenteraad van Middelburg is verbolgen over de hoogte van het salaris voor het ziekenhuis in 'nood', dat met de stad in onderhandeling is over gunstige voorwaarden bij de aankoop van grond voor een mogelijke nieuwe vestiging van het ziekenhuis. De gemeenteraad van Middelburg heeft een motie van de PvdA unaniem aangenomen waarin het college wordt opgeroepen 'duidelijk en ondubbelzinnig' aan het ziekenhuis duidelijk te maken dat de beloningen gematigd zouden moeten worden 'tot een aanvaardbaar maatschappelijk niveau (max. de beloning van de Commissaris van de Koningin in Zeeland). 'Kleptocratenbestuurders', noemde de Middelburgse VVD-fractievoorzitter Chris Simons de top van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in de gemeenteraadsvergadering. CDA'er Jan Zwemer nam het woord 'verontwaardiging' in de mond.

Maatschappelijke onvrede
Volgens Pvda-fractievoorzitter Peter de Doelder, tevens huisarts in Goes, is het draagvlak voor het ziekenhuis onder de Zeeuwse bevolking tanende. En ook personeel van het ziekenhuis zou ontevreden zijn met het hoge salaris van de directie. Hij ziet het als een taak van de gemeenteraad om de maatschappelijke onvrede kenbaar te maken, en 'zeker omdat de gemeente ook in gesprek is over een gunstige gronddeal, is het niet vreemd dat de gemeenteraad ook van zich laat horen.'

Zie ook: 'Zeeuwse ziekenhuistop boven balkenendenorm'.

Reageer op dit artikel