nieuws

ICT-maatregel om sterfte baby’s terug te dringen

Geen categorie

Minister Klink heeft op 15 juni 2010 per brief aan de Tweede Kamer laten weten welke maatregelen hij wil nemen om de perinatale sterfte en morbiditeit bij spoedeisende verloskunde terug te dringen. Hij wenst deze nog tijdens de demissionaire status van dit kabinet te nemen.

Op 8 april jl. was er een debat over spoedeisende verloskunde, dit naar aanleiding van het in januari verschenen rapport van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte. In dit rapport werden aanbevelingen gedaan die gericht zijn op het verbeteren van de perinatale gezondheid, met uiteindelijk doel het terugdringen van de bovengemiddelde babysterfte in Nederland. In de brief kondigt Klink maatregelen te willen nemen zoals het instellen van een College Perinatale zorg. Daarnaast spreekt hij over zaken als het goed informeren van de (toekomstige) zwangere, een kinderwensconsult, en stelt hij dat er meer onderzoek moet komen.

Een digitaal dossier voor de zwangere vrouw
Een andere belangrijke maatregel is het instellen van een Perinataal Webbased Dossier (PWD). Dit cliëntvolgend dossier, waarvan de zwangere eigenaar is, heeft twee doelen. Enerzijds biedt het aan de zwangere inzicht over het verloop van haar zwangerschap en de interventies die zijn genomen of zijn gepland, anderzijds verschaft het aan de zorgprofessionals een instrument voor onderlinge gegevensuitwisseling. Het uitwisselen van gegevens is een vereiste bij het verbeteren van de samenwerking tussen de zorgverleners en de kwaliteit van de geboden zorg. Het PWD is daarnaast bij uitstek geschikt voor de dossieroverdracht naar de jeugdgezondheidszorg na afronding van de kraamperiode. Ten slotte kan het digitale dossier input leveren aan de Perinatale Registratie Nederland en een bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting bij de verloskundige professionals.

Niet wachten op nieuw kabinet
In de brief aan de Tweede Kamer laat minister Klink blijken dat deze ontwikkelingen niet op een nieuw kabinet hoeven te wachten. Zo stelt hij aan het slot van de brief: 'Met bovengenoemde maatregelen zorg ik ervoor dat de beleidsontwikkeling rondom het dossier zwangerschap en geboorte tijdens de demissionaire periode voortgang kan blijven vinden. Ik vertrouw erop dat ik hiermee voor een volgend kabinet een basis heb gelegd om de problematiek van de bovengemiddelde babysterfte in ons land verder aan te pakken.'

Reageer op dit artikel