nieuws

IWI: positieve ontwikkelingen loonaangifteketen en polisadministratie

Geen categorie

UWV en Belastingdienst hebben in 2009 goede voortgang geboekt bij het verbeteren en borgen van de loonaangifteketen en de polisadministratie. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in de negende voortgangsrapportage  'UWV en Walvis'.

De 'polisadministratie' bevat gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle werknemers in Nederland. IWI: "Evenals in 2008 hebben UWV en Belastingdienst in 2009 zorg gedragen voor een goed werkende loonaangifteketen. De keten is nog niet stabiel, maar er zijn goede concrete stappen gezet op weg daar naar toe. Zo is het gemeenschappelijk beheer van de loonaangifteketen en de polisadministratie verbeterd. Verder zijn de doelstellingen om de complexiteit van de polisadministratie te verminderen nagenoeg gerealiseerd. In 2010 moet nog een aantal maatregelen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de stabiele keten. De inspectie stelt vast dat het gebruik van de gegevens uit de polisadministratie zich goed ontwikkelt."

Operatie Walvis
De 'operatie Walvis' is het geheel aan wettelijke maatregelen dat moet leiden tot vereenvoudiging van de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het gaat om de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringen (Walvis) en Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). UWV en Belastingdienst voeren deze wetten uit. IWI rapporteert met enige regelmaat over de manier waarop UWV deze wetten uitvoert.

Reageer op dit artikel