nieuws

‘Meer administratieve lasten door werkkostenregeling’

Geen categorie

Werkgevers denken dat de werkkostenregeling leidt tot een stijging van de administratieve lasten. Dit blijkt uit onderzoek van BDO onder de ruim 300 deelnemers aan hun workshop werkkostenregeling. 86 procent vreest een lastenverzwaring op administratief gebied, schrijft kluwersalarisadministratie.

Zo'n 69 procent denkt dat ook de financiële lasten zullen stijgen. Uit de door BDO uitgevoerde werkkostenscans wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat dit zonder aanpassing van de arbeidsvoorwaarden inderdaad vaak het geval zal zijn, maar zeker niet altijd. Veel werkgevers grijpen de werkkostenregeling aan om grote schoonmaak te houden en arbeidsvoorwaarden te gaan schrappen.  Het besef dat de werkkostenregeling impact heeft dwars door de organisatie heen (van Inkoop tot P&O, van Financiën tot Salarisadministratie) groeit.

Quick scan
Om makkelijker de gevolgen te overzien van de nieuwe werkkostenregeling, die met ingang van 1 januari 2011 in werking treedt, heeft Alfa Accountants en Adviseurs de quick scan werkkostenregeling ontwikkeld. De quick scan is een online test waarmee een werkgever kan nagaan of hij met de regeling te maken krijgt. Op basis van de uitkomsten kunnen ondernemers de mix van arbeidsvoorwaarden herijken om de fiscale nadelen van de werkkostenregeling te beperken. De scan is te vinden op quickscan.alfa-accountants.nl.

Reageer op dit artikel