nieuws

Minister Klink haalt woede op de hals van logopedisten

Geen categorie

De beroepsvereniging van logopedisten (NVLF) noemt de bezuiniging op de logopedische zorg rampzalig voor gezinnen in een economisch zwakkere positie en chronisch zieken. Minister Klink liet 22 juni jl. weten dat per behandeling een eigen bijdrage van 10 euro wordt verplicht. Hiermee wil de minister van VWS €25 miljoen op de logopedie korten.

'De lagere inkomens of mensen met AOW-uitkering worden in hun portemonnee geraakt. Als je kind een taalachterstand heeft, is er soms een intensieve behandeling nodig. Ouderen met spraakproblemen door een beroerte zijn aangewezen op langdurige zorg. Deze groepen worden buiten de zorg gezet', zegt Kyra Keybets namens de logopedistenvereniging.

Geen luxezorg
De bezuiniging op de logopedie is onbegrijpelijk, omdat kinderen onder de 18 jaar niet worden ontzien. Logopedische zorg wordt voor een groot deel geboden aan baby's en jonge kinderen. Vroeggeboren baby's moet je met logopedie leren slikken als ze via de neus sondevoeding hebben gekregen. Peuters met een onvoldoende woordenschat krijgen logopedie om te voorkomen dat ze met een taalachterstand op de basisschool komen. 'Deze minister drukt er op de valreep een bezuiniging door, het lijkt wel of logopedie als een luxe wordt gezien. Terwijl bekend is dat kinderen met een taal-spraakprobleem onder hun niveau presteren, op school en op latere leeftijd. Chronische zieke ouderen (CVA, ziekte van Parkinson) zijn aangewezen op logopedie omdat hun spraakvermogen opnieuw getraind moet worden, of omdat ze weer moeten leren slikken. Logopedie is geen luxe, maar soms een bittere noodzaak, zodat je patiënten toch een kwaliteit van leven kan geven.'

Actie
De NVLF wil dat deze bezuiniging van tafel gaat en zal alle daartoe mogelijke middelen aanwenden. Zo wordt de mogelijkheid van juridische actie onderzocht en zal de Tweede Kamer worden benaderd voordat het zomerreces begint.

Ergotherapie
Ook de beroepsvereniging van ergotherapeuten, Ergotherapie Nederland, is tegen de eigen bijdrage van 10 euro. Als het kabinet bezuinigt op ergotherapie zullen de patiënten juist meer zorg nodig hebben. In feite kost dat de maatschappij meer geld, zegt Ergotherapie Nederland. Volgens de vereniging staat vast dat bijvoorbeeld patiënten met beginnende dementie langer zelfstandig kunnen blijven wonen als ze ergotherapie ondergaan. Kinderen met concentratieproblemen op school zullen sneller vastlopen als ze hun therapie moeten missen, waarschuwt de club.

Reageer op dit artikel