nieuws

Niet-financiële informatie beursfondsen steeds belangrijker voor beleggers

Geen categorie

Tweederde van de professionele beleggers vindt niet-financiële informatie van beursfondsen inmiddels even belangrijk als financiële informatie. Het jaarverslag en de jaarrekening blijven daarbij de eerste informatiebron voor beleggers. Dat blijkt uit een enquête onder professionele beleggers over het gebruik van jaarverslagen, aldus het NIVRA.

Vooral de toelichting van de raad van bestuur over het strategisch beleid en het risicoprofiel van een onderneming wordt door beleggers als belangrijke informatie gezien. Wel zouden ze meer over die risico´s willen lezen: wat zijn volgens bestuurders de grootste risico´s, hoe waarschijnlijk zijn die en wat is de impact.

Verbetering informatiestroom
De VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals onderschrijft de uitkomsten van de enquête. ‘De kwaliteit van het jaarverslag is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor verdere verbetering van de informatiestroom. De VBA zou graag zien dat de toekomstparagraaf meer inhoud krijgt en dat de risicoparagraaf aangescherpt wordt,' aldus VBA-voorzitter Hans de Ruiter.

Niet-financiële informatie
De informatie over duurzaamheid, over toekomstverwachtingen en over de werkzaamheden van de commissarissen in het jaarverslag blijkt voor beleggers minder belangrijk. Eumedion-directeur Rients Abma: 'Dit toont aan dat het informatiegehalte van deze rapportages nog niet is toegespitst op de behoefte van beleggers en analisten. Ondernemingen laten hier een kans liggen, omdat steeds meer institutionele beleggers bij hun beleggingsbeslissingen niet-financiële informatie betrekken.'

Management letter
Beleggers zouden ook graag zien dat er meer informatie uit de management letter van de accountant openbaar wordt gemaakt. Daarmee zou de meerwaarde van de externe accountant in hun ogen toenemen. NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers meent dat de accountantsverklaring aan informatiewaarde kan winnen. ‘Daar wordt op dit moment op internationaal niveau al onderzoek naar gedaan vanuit de IAASB, de standardsetter van IFAC.' Het jaarverslag en de jaarrekening zijn nog altijd veruit de voornaamste informatiebronnen voor beleggers, zo blijkt ook uit de enquête. Bijeenkomsten met het management en elektronische databanken komen op de tweede plaats.

Reageer op dit artikel