nieuws

NIP: Bezuinigingen langdurige zorg missen doel

Geen categorie

De voorgenomen bezuinigingen op de tweedelijns (specialistische) geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn onuitvoerbaar en niet effectief. Dat heeft het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in een brief aan de Tweede Kamer Commissie van VWS laten weten.

Uit de plannen van de minister wordt niet duidelijk wat het financiële rendement van deze bezuinigingen is. Het NIP stelt dat de beoogde kostenbesparing op de tweedelijns (specialistische) ggz  niet wordt behaald om de volgende redenen.

Maatregelen
Op 1 januari 2009 heeft dezelfde minister van VWS de eigenbijdrageregeling voor psychotherapie afgeschaft vanwege de onuitvoerbaarheid.
– De invoering van de restitutiesystematiek voor de langdurige zorg (cliënt schiet voor en declareert zijn rekening bij de verzekeraar) is onmogelijk vanwege de hoogte van de bedragen die ermee zijn gemoeid.
Los van het feit dat de financiële opbrengst van de bezuinigingen zeer beperkt zal zijn, wordt er ook een hoge drempel opgeworpen voor cliënten in de tweedelijns ggz . De toegankelijkheid van de zorg voor deze groep komt hiermee in het geding. Het NIP wil dat deze cliënten binnen de tweedelijns ggz worden beschermd tegen maatregelen die hen financieel in de knel brengen.

Kostenbeheersing
Overigens is het NIP het met de minister eens dat er gewerkt moet worden aan  kostenbeheersing in de zorg. Ook het NIP pleit voor doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg om zo de al maar stijgende kosten van de (geestelijke) gezondheidszorg te beteugelen.

Het NIP is de beroepsvereniging van en voor psychologen, met ruim 13.000 leden.

Reageer op dit artikel