nieuws

NPCF: Bewoners verpleeghuizen tevreden – Werkdruk te hoog

Geen categorie

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn tevreden over hun verblijf en verzorging. Uit een op maandag 28 juni 2010 gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) blijkt dat de bewoners vooral de goede bedoelingen en bejegening erg waarderen. Cliënten merken wel dat de werkdruk voor het personeel erg hoog is en dat ze daarom soms lang moeten wachten op verzorging. Toch komt het gemiddelde rapportcijfer uit op 7,8.

Door de hoge werkdruk van het personeel voelen de bewoners zich regelmatig bezwaard om hulp te vragen. Bovendien merken ze dat er op op veel alledaagse zaken worden bezuinigd. De bewoners maken zich daar grote zorgen over. Uit het onderzoek van de NPCF komt ook naar voren dat veel bewoners loyaal zijn aan het huis waar ze wonen en vaak milder oordelen dan buitenstaanders, bijvoorbeeld familieleden.

Zorgen over bezuinigingen
Cliënten maken zich volgens de resultaten van het onderzoek grote zorgen over verdere bezuinigingen in de zorg. We zullen er in politiek en maatschappelijk debat uit moeten komen op welke basiszorg men mag rekenen en daarbij moet die sterke stem van de cliënt van groot gewicht zijn, stelt de NPCF. Cliënten willen niet alleen goede zorg, maar ook bijvoorbeeld zinvolle activiteiten en aandacht. Het is van belang dat instellingen zichzelf steeds beter in staat stellen om te voldoen aan de wensen van bewoners door creatief om te gaan met beschikbare middelen en meer samen te werken met bijvoorbeeld vrijwilligers en welzijnsinstanties. Dat lukt sommige instellingen goed, en andere veel minder. Die laatste categorie zou moeten leren van de eerste.

Onderzoek
Het NPCF-onderzoek vond plaats in tachtig verpleeg- en verzorgingshuizen.
Met de presentatie van de resultaten rondt de NPCF een project af dat zich kenmerkt door grootschaligheid en een focus op open interviews. Gedurende vijf maanden werden tachtig verpleeg- en verzorgingshuizen bezocht door interviewteams, die op basis van open gesprekken met de bewoners 10.000 ervaringen optekenden. Daarnaast werden op diverse manieren nog eens 40.000 ervaringen verzameld bij mantelzorgers en vrijwilligers. Na een zorgvuldige screening worden ongeveer 30.000 ervaringen gepubliceerd op http://www.zorgkaartnederland.nl/ en http://www.consumentendezorg.nl/.  Inmiddels staan 10.000 ervaringen online.

Reageer op dit artikel