nieuws

NU’91: Door AOW-plan problemen in de zorg

Geen categorie

Verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar is een (politieke) beslissing waar NU'91 inhoudelijk grote vraagtekens bij heeft. En waardoor NU'91 grote problemen ziet ontstaan.

Het AOW-akkoord tussen werknemers en werkgevers is gebaseerd op het feit dat het huidige stelsel van voorzieningen, zekerheid en zorg opgebouwd is in een periode van economische en demografische groei. De betaalbaarheid van dit stelsel op lange termijn komt daardoor geleidelijk steeds meer onder druk te staan door maatschappelijke vergrijzing en ontgroening. Verhoging van de AOW leeftijd zou een bijdrage kunnen leveren aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en zou tevens de arbeidsparticipatie kunnen verhogen.

Knelpunten
Op dit moment verlaten veel verpleegkundigen en verzorgenden al voor de leeftijd van 60 jaar het arbeidsproces, stelt NU'91, de grootste beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Redenen zijn te weinig opleidings- en ontplooiingskansen, werkdruk en fysieke belasting en te lage beloning. Bij langer doorwerken is de kans groot dat meer verpleegkundigen of verzorgenden in de ziektewet of WAO terecht komen.
NU'91 zal het nieuwe kabinet te zijner tijd duidelijk laten weten waar de knelpunten zitten voor de zorg.

Reageer op dit artikel