nieuws

Prismant: Slechts 2 procent zoekt baan buiten zorg

Geen categorie

Verloopcijfers laten zien dat het werkelijke verloop in de zorgsector in 2008 varieert (per branche) tussen de 3 en 6 procent (PGGM-gegevens). Het betreft hier het percentage mensen dat daadwerkelijk de sector verlaat (nettoverloop). Dit in tegenstelling tot eerdere berichten in de pers.

Het Werknemersonderzoek dat Kiwa Prismant in 2009 onder ruim 12.000 werknemers in de zorg heeft gehouden, laat zien dat 10,4 procent van de werknemers op zoek was naar een andere baan. Van deze mensen was bijna een vijfde op zoek naar een baan buiten de Zorgsector, terwijl 77 procent op zoek was naar een baan binnen de zorg. Dit betekent dat in 2009 in totaal 2 procent van de werknemers in de zorg op zoek was naar een baan buiten de zorg. Het beeld is dus lang niet zo schrijnend als wordt voorgehouden.

Enquête Menzis
Op 18 mei 2010 was in diverse media te lezen dat er een ware leegloop in de zorg dreigt plaats te gaan vinden. De Volkskrant kopte met 'Grote leegloop dreigt in de zorg', in het Algemeen Dagblad werd gemeld 'Zorgpersoneel dreigt massaal op te stappen', in de Telegraaf stond 'Leegloop dreigt in zorg' en op de website van de NOS 'Helft van zorgpersoneel overweegt een overstap'. Deze berichten waren gebaseerd op de resultaten van de 'Nationale Zorgenquête', een onderzoek van zorgverzekeraar Menzis, waaraan ruim 4.000 werkenden in de zorg (en jeugdzorg) hebben deelgenomen.

Plezier
Uit beschikbare cijfers blijkt verder dat mensen die werkzaam zijn in de zorgsector hun werk over het algemeen met veel plezier doen. Zij vinden hun werk zinvol en inhoudelijk leuk en ze zien hun werk veelal als een roeping. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om zorg te dragen voor het welbevinden van cliënten en patiënten.
Yvonne Euwes van de afdeling Communicatie van Kiwa Prismant: 'Dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen: er zijn ook zaken die verbeterd kunnen worden zodat werken in de zorg nog aantrekkelijker wordt. En als 50 procent van de werknemers in de zorg wel eens nadenkt over een baan buiten de zorg, moet dat wel als een belangrijk signaal gezien worden. Maar er zit nog heel veel ruimte tussen 'er wel eens over nadenken' en daadwerkelijk de Zorg de rug toekeren.'

Meer informatie:
Uitgebreider artikel op site van Kiwa Prismant.

 

Reageer op dit artikel