nieuws

Private equity anticipeert op groei

Geen categorie

De Nederlandse private equity markt maakt zich na een rustige periode weer op voor groei. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte naar de mate waarin investeringmaatschappijen klaar zijn voor transacties. Het onderzoek laat zien dat private equity bedrijven zich op dit moment met name op overnames voorbereiden en minder op verkooptransacties.

Het M&A Ready onderzoek is uitgevoerd onder investment managers van Nederlandse private equity bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat bij 88 procent van de ondervraagden de plannen voor groeistrategie middels buy & build van de bestaande deelnemingen up-to-date zijn.  Terwijl dit bij de zogenaamde exit of verkoopstrategie bij slechts de helft het geval is. Wilten Smit, partner bij Deloitte Financial Advisory Services, concludeert op basis van het onderzoek dat de investeerders anticiperen op een verdere waardestijging van hun investeringen. "De mogelijkheid om relatief goedkoop overnames te doen verklaart waarschijnlijk waarom private equity zich nu meer richt op groei middels acquisities en minder op verkoop."

De meeste investment managers die meewerkten aan het onderzoek hebben meer dan vijf deelnemingen in hun portefeuille. Zij schatten dat zo'n 40 procent van de verwachte overnametransacties een waarde van meer dan 50 miljoen euro hebben. Bij verkooptransacties is dit zelfs bij 68 procent het geval.

Buy & build strategie
Het onderzoek toont verder aan dat de investment managers die zich bezighouden met een buy & build strategie op meer frequente basis contact hebben met hun deelneming dan de investment managers die zich voorbereiden op een mogelijke verkooptransactie. "Dat is wel een opmerkelijke uitkomst", meent Wilten Smit, omdat een van de voorwaarden voor een succesvolle exit transactie excellente kennis hebben van het management en hun bedrijfsvoering is.

Verantwoordelijkheid
Een ander potentieel risico ziet Smit in het beleggen van de verantwoordelijkheid tot een succesvolle integratie bij de CEO. "CEO's hebben veelal een breed takenpakket en weinig tijd. Het doen slagen van een overname valt of staat met een succesvolle integratie. Je kunt je afvragen of een CEO dan wel de aangewezen persoon is om de integratie bij te beleggen"

Risicosignalering
Navraag bij de investment managers laat verder zien dat er een groot verschil is in de frequentie waarmee risico's worden gemeld. Risicosignalering gebeurt bij het voorbereiden van een exit in 30 procent van de situaties niet op regelmatige momenten. Bij de deelnemingen waar aan een buy & build wordt gewerkt is dit beter ingebed, met maar liefst 96 procent van de respondenten die aangeven dat zij op regelmatige basis informatie over de risico's van de deelnemingen te ontvangen.

Reageer op dit artikel