nieuws

SCP-rapport: ‘Zorg verpleeghuis is gehaast’

Geen categorie

Twee op de vijf bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vindt dat het personeel te weinig tijd en aandacht voor hen heeft. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) in een woensdag 9 juni 2010 bekendgemaakt rapport.

Vijf jaar geleden onderzocht het SCP ook wat bewoners van de tehuizen van de zorg vonden. De conclusies waren toen ongeveer hetzelfde, stelt het SCP. Het SCP ondervroeg ongeveer 1500 bewoners of hun familieleden dan wel vrienden.
De bewoners vinden de zorg te gehaast. Ook is er geen tijd om met hen over levensvragen te praten als ze daaraan behoefte hebben. Verpleeghuisbewoners zeggen dat ze te weinig autonomie over hun leven hebben en te weinig privacy ervaren.

Zonder kloppen binnenkomen
De helft van hen kan niet zelf bepalen wanneer ze opstaat uit bed. Een op de vier mensen met lichamelijke ziekten mag niet zelf bepalen wanneer hij of zij naar het toilet gaat. Ook klagen mensen dat personeel de kamer binnenkomt zonder te kloppen.

Meer sociale contacten
Bijna 15 procent van de bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen zegt meer sociale contacten te hebben dan vroeger. Maar meer dan de helft van de groep zegt sinds de verhuizing juist minder contact te hebben.
Meer dan 90 procent van de tehuisbewoners zegt toch tevreden te zijn met de zorg die ze ontvangt en de manier waarop het personeel de bewoners behandelt.
Brancheorganisatie ActiZ wil vooral dit punt aanstippen. Volgens een woordvoerster doen de medewerkers in de zorg hun stinkende best om het werk zo goed mogelijk te doen. Dat valt niet mee, want zorginstellingen worden gekort op de tarieven. Daardoor moeten dezelfde aantallen mensen meer werk verrichten. ActiZ heeft daarover al meermalen aan de bel getrokken bij onder meer de overheid. Volgens een woordvoerster wil de organisatie een discussie op gang brengen over wat Nederland overheeft voor de ouderenzorg.

Onderzoek
Aan dit onderzoek werkten 1560 tehuisbewoners of hun vertegenwoordigers mee. Zij geven een goed beeld van alle oudere tehuisbewoners in Nederland.
De SCP-publicatie 'Oudere tehuisbewoners' geeft aan de hand van dit onderzoek een cijfermatig overzicht van de hedendaagse leefsituatie van de oudere tehuisbewoners. Er is aandacht voor hun gezondheid, welbevinden, sociale netwerk, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en financiële situatie. Daarnaast komen de ontvangen zorg en de ervaren kwaliteit van de zorg aan bod.

Reageer op dit artikel