nieuws

Senaat blijft kritisch over EPD

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft demissionair minister Ab Klink van VWS dinsdag 1 juni twee weken gegeven om te reageren op haar wensen bij het elektronisch patiëntendossier (EPD)

De Eerste Kamer sprak dinsdag met Klink over het EPD terwijl die al meer tijd had gevraagd om nog naar adviezen te kijken. Met name VVD en PvdA uitten kritiek. De VVD is 'bedroefd en verontrust', omdat de minister 'kritiek en bezwaren die worden ingebracht tegen het EPD' negeert. De PvdA noemt de aanpak onnavolgbaar en vraagt zich af: 'Mag dit wel zo doorgaan?'

Minachting
Het zit beide partijen dwars dat de Tweede Kamer eerder akkoord ging onder bijvoorbeeld de voorwaarden dat de patiënt zeggenschap krijgt en dat arbo- en verzekeringsartsen geen inzage mogen krijgen in het EPD. Maar met die voorwaarden is nog niets gebeurd, menen ze. De minister is verzand in tunneldenken en de VVD vat dat op als minachting van het parlement, meent senator Heleen Dupuis.

Nieuw wetsvoorstel
De senaat vraagt Klink met een nieuw wetsvoorstel te komen zodat mensen kunnen weigeren of instemmen met het EPD. Dat nieuwe voorstel moet opnieuw aan Eerste en Tweede Kamer worden voorgelegd. Ook zou geen geld meer mogen gaan naar het zogeheten landelijk schakelpunt. Klink waarschuwde echter dat dit systeem veiliger is dan de regionale systemen waarmee anders moet worden gewerkt.

Logica is zoek
De Eerste Kamer blijft aanhikken tegen het elektronisch patiëntendossier. De VVD is in principe voor betere uitwisseling van gegevens, maar in deze opzet van het EPD kan de partij zich niet vinden. De PvdA twijfelt of dit wel de oplossing is voor het gebrek aan communicatie binnen de zorg. De SGP raagt zich af of de komst van het landelijk EPD de enige manier is om bijvoorbeeld het aantal medische fouten te verminderen.
De SP wil pas op de plaats maken, D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) zien de voorbereidingen liefst opgeschort. 'Eerst moeten we haast maken om het EPD in te voeren en nu hoeft het ineens niet meer. Elke vorm van logica is hier zoek', constateerde D66, dat zich afvraagt hoe zuiver het is om een wetsvoorstel dat een jaar geleden in de Tweede Kamer is aangenomen aan te houden zodat het kan worden gewijzigd.

Reageer op dit artikel