nieuws

Steeds meer opdrachten Europees aanbesteed

Geen categorie

Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, hogescholen, en politie besteden hun opdrachten steeds vaker Europees aan. Per jaar koopt de overheid voor ongeveer € 57 miljard in, waarvan € 18 miljard Europees wordt aanbesteed. Minister Van der Hoeven vindt dat het merendeel van de aanbestedende diensten op de goede weg is, maar dat er nog zeker ruimte […]

Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, hogescholen, en politie besteden hun opdrachten steeds vaker Europees aan.

Per jaar koopt de overheid voor ongeveer € 57 miljard in, waarvan € 18 miljard Europees wordt aanbesteed. Minister Van der Hoeven vindt dat het merendeel van de aanbestedende diensten op de goede weg is, maar dat er nog zeker ruimte is voor verbetering.

Dit staat in een brief van de minister die 27 mei samen met het rapport Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd. 'Door goed aan te besteden besparen we de belastingbetaler geld en krijgen nieuwe bedrijven een kans mee te doen aan een aanbesteding'.

In 2008 besteedde de rijksoverheid 86% van de opdrachten die Europees aanbesteed hadden moeten worden aan, terwijl dat in 2006 nog 78% was. Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ligt het percentage op 81% (73% in 2006). Ook bij de academische ziekenhuizen (65%) en universiteiten (66%) is het Europees aanbesteden gestegen. Bij gemeenten met minder dan 10.000 inwoners besteden slechts 26% Europees aan al is daar een lichte verbetering te zien.

Mevrouw professor H.E. Bakker, landschapsarchitect en stedenbouwkundige, is bereid gevonden de functie van aanbestedingsambassadeur te vervullen. De werkzaamheden van de aanbestedingsambassadeur bestaan uit het aanreiken van oplossingen of de juiste personen voor het oplossen van problemen bij het aanbesteden.

Er komt een handleiding bij de nieuwe aanbestedingswet waardoor alle overheden dezelfde aanbestedingsprocedures gaan volgen. In de handleiding staan de procedurestappen en eisen. Om het voor ondernemers makkelijker te maken, moeten de eisen bij aanbestedingen die aan bedrijven worden gesteld meer in verhouding komen te staan tot de opdracht. Door heldere en toegankelijke regels krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans bij overheidsopdrachten. Dit wordt geregeld in de nieuwe Aanbestedingswet die voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Om overheden te helpen aanbestedingen verder te professionaliseren, is PIANOo opgericht. PIANOo kan als expertisecentrum overheden helpen bij het aanbesteden.

Bron: PIANOo-alert 95

Reageer op dit artikel