nieuws

Top Institute Pharma in gevaar

Geen categorie

Nog steeds is er onzekerheid over het voortbestaan van het Top Institute Pharma. Vrijdag 28 mei 2010 heeft de ministerraad de definitieve beslissing over het Top Institute Pharma overgedragen aan een volgend kabinet.

Van de gevraagde 60 miljoen euro die via het Fonds Economische Structuurversterking is aangevraagd voor de komende vier jaar is slechts 6 miljoen euro toegekend als overbruggingsfinanciering. Hiermee ontstaat direct gevaar voor het voortbestaan van het Top Institute Pharma. Toegezegde private investeringen ter waarde van 50 miljoen euro in innovatief geneesmiddelenonderzoek in Nederland komen hiermee op losse schroeven te staan.

Ecxellente wetenschappers
Het Top Institute Pharma is een publiek-private samenwerking waarin excellente wetenschappers en bedrijfsleven samenwerken aan een nieuwe generatie maatschappelijk waardevolle medicijnen. Recente successen die door de onzekerheid over de financiering mogelijk geen vervolg krijgen zijn het onderzoek naar de juiste dosering van medicijnen bij kinderen dat in het Leiden Amsterdam Center for Drugs Research wordt geleid en het in Groningen en Leiden ontwikkelde procédé om vaccins hittebestendig te maken. Ontwikkelingslanden zitten te springen op deze levensreddende doorbraak.

Visieloos
Het Top Institute Pharma blijft zich inspannen voor een gezonde herfinanciering. Directeur Willem de Laat: 'Onze teleurstelling is groot, zeker gezien het zeer positieve tussentijdse evaluatierapport. Ik snap een overheid die de keuze maakt om te investeren in een fantastisch initiatief binnen de gezondheidsgerelateerde life sciences. Ik snap ook een overheid die de keuze maakt daar niet in te investeren. Maar ik kan niets met een overheid die eerst 130 miljoen investeert en binnen een paar jaar visieloos een noodzakelijk besluit over funding doorschuift naar een volgend kabinet en wat reisgeld voor onderweg meegeeft. Er is nu al opgelopen schade, maar deze zal snel groter worden.'

Over Top Institute Pharma
Het Top Institute Pharma is een publiek-private samenwerking gericht op het ontwikkelen van maatschappelijk waardevolle medicijnen. Onze projectportfolio is gebaseerd op de ziektegebieden die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn aangewezen als 'Priority Medicines'. De kennis die universiteiten en bedrijven opdoen in deze projecten draagt in belangrijke mate bij aan het beter, sneller en goedkoper ontwikkelen van waardevolle nieuwe medicijnen.

Reageer op dit artikel