nieuws

Vakantiebonnen structureel op 99% nominale waarde gewaardeerd

Geen categorie

Regelmatig bij het loon verstrekte vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken uit een publiekrechtelijke regeling of CAO worden met ingang van 2010 structureel gewaardeerd op 99% van de nominale waarde van die bonnen of aanspraken, zo meldt Deloitte.

In het verleden heeft voor de waardering van vakantiebonnen een bijzondere regeling gegolden waardoor de waarde gedurende lange tijd op 60% en later 75% van de nominale waarde is gesteld.

Ongelijke behandeling
Hoewel de Hoge Raad heeft geoordeeld dat enig verschil in de belastingheffing tussen vakantiegeld en vakantiebonnen gerechtvaardigd is, is besloten de ongelijke behandeling geleidelijk op te heffen.

'Vanaf 1997 zijn er stappen gezet om de bevoordeling door een lagere waardering van vakantiebonnen op te heffen. De waardering van vakantiebonnen is stapsgewijs verhoogd, laatstelijk tot 97,5% van de nominale waarde.

Waardering
Met ingang van 2010 worden vakantiebonnen structureel op 99% van de nominale waarde gewaardeerd. De waardering op 99% van de nominale waarde heft het liquiditeitsnadeel op dat de werknemer met vakantiebonnen heeft, doordat hij belasting per loontijdvak vooraf betaalt in plaats van achteraf bij uitbetaling, zoals bij een werknemer met vakantiegeld het geval is.

Reageer op dit artikel