nieuws

VWS wil risicoverevening afschaffen

Geen categorie

Hoewel de Tweede Kamer de risicoverevening voor zorgverzekeraars vorige week controversieel verklaarde, werkt VWS hard door aan de afschaffing ervan. Zorgverzekeraars vinden dat het te snel gaat. Dit meldt Zorgvisie.

Directeur-generaal Leon van Halder zegt dat VWS de plannen al klaar heeft liggen om te stoppen met de ex-post correcties op het vooraf berekende model van risicoverevening. Dat is de compensatie die zorgverzekeraars achteraf krijgen, als ze veel klanten hebben gehad met dure zorg.

Te snel
'
Het lijkt erop dat de ex-post risicoverevening wordt afgeschaft zonder rekening te houden met verbetering van het model', zegt Henny Wijngaard, manager afdeling verzekering van Zorgverzekeraars Nederland. 'De reden dat er correctie achteraf bestaat, is dat we vooraf nog niet goed genoeg kunnen inschatten welke risico's een verzekeraar loopt.' De zorgverzekeraars weten al lang dat de ex-post correcties als tijdelijk instrument zijn ingesteld. Zij vinden echter dat het afschaffen ervan alleen verantwoord kan, als het budget dat zorgverzekeraars krijgen op basis van risicoinschatting vooraf, betrouwbaar is. Dat is deze zogeheten ex-ante compensatie nu nog niet. 'We kunnen de risicogroepen niet goed onderling wegen, omdat het moeilijk is te voorspellen hoe de schadelastverdeling over de risicogroepen verandert door het gevoerde beleid op het terrein van de gezondheidszorg. Het effect blijkt pas enkele jaren later. Het lijkt erop dat VWS nu veel te snel wil gaan.'

Grote gevolgen
Voor kleinere zorgverzekeraars kan het afschaffen van de ex-post correctie grote consequenties hebben, zegt Elout Hooiveld, manager financiën van Salland verzekeringen. 'Eerst moet de ex-ante compensatie goed zijn geregeld, zodat er voor alle zorgverzekeraars een gelijk speelveld ontstaat. Dat is een taak van de overheid.' Volgens Hooiveld kan de onzekerheid over de te maken kosten leiden tot hogere premies en dat is slecht voor de concurrentiepositie van kleine zorgverzekeraars.

Onzeker
Hooiveld wijst daarbij op de invoering van DOT, de omvorming van 30.000 DBC's naar 3000 zorgproducten. 'We weten nog helemaal niet hoe dat nieuwe systeem gaat neerdalen. En die informatie is wel nodig om de budgetten voor de zorgverzekeraars vast te stellen.' DOT is al eerder controversieel verklaard. Op zijn vroegst zou een nieuw kabinet in 2012 met DOT kunnen beginnen. Dat houdt volgens Hooiveld in dat pas in 2017 over afschaffen van de ex-post compensatie valt te denken. (Bron: Zorgvisie)

Reageer op dit artikel