nieuws

Weer wijzigingen in werkkostenregeling

Geen categorie

Demissionair minister De Jager heeft op 7 juni 2010 een wetsvoorstel ingediend (Fiscale verzamelwet 2010) waarin weer enkele wijzigingen op de werkkostenregeling worden voorgesteld. Het gaat om de definitie van werkplek, het keuzeregime, de beperking van de vrije ruimte bij betalingen aan niet-actieve werknemers en aanpassingen voor artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen. Dat meldt kluwersalarisadministratie.nl

Definitie werkplek
De definitie van werkplek wordt aangepast. Voor een definitie van het begrip werkplek wordt verwezen naar de Arbeidsomstandighedenwet. Hieronder valt in beginsel ook de thuiswerkplek. In de definitie wordt de werkplek in de woning vervolgens weer uitgezonderd. In de uitvoeringsregeling Loonbelasting wordt dan wel weer geregeld dat zaken die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht is ter beschikking te stellen (ergonomische bureaustoel, verlichting) ook op nihil worden gewaardeerd.

Keuzeregime
Voor werkgevers die ervoor kiezen om in 2011, 2012 en/of 2013 de werkkostenregeling nog niet toe te passen, wordt voorzien in het continueren van de gebruikelijke indexatie voor bepaalde regelingen, zoals bijvoorbeeld de kantinemaaltijden.

Niet-actieve werknemers
Sommige werkgevers betalen niet alleen loon aan actieve werknemers, maar ook aan niet-actieve werknemers. Het is niet de bedoeling dat het forfait ook berekend wordt over dit loon. Om dit te bereiken wordt onder meer geregeld dat de grondslag voor de vrije ruimte wordt verminderd met het loon uit vroegere dienstbetrekking als het loon uit vroegere dienstbetrekking meer bedraagt dan tien procent.

Artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen
In de bepalingen voor artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen staat een verwijzing naar artikelen die door invoering van de werkkostenregeling komen te vervallen. In het wetsvoorstel wordt dit gerepareerd. Het gaat hierbij om consumpties en maaltijden.

Klik hier voor het voorstel van wet

Klik hier voor de memorie van toelichting

Reageer op dit artikel