nieuws

Boetebeleid over ‘privégebruik auto’ verduidelijkt

Geen categorie

Minister De Jager van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gewijzigd. Tot de wijzigingen behoren onder meer de verhoging van de vergrijpboete bij inkeer van vijftien procent naar dertig procent. Daarnaast is in het besluit een minimale verzuimboete van 50 euro opgenomen voor het niet, gedeeltelijk niet dan wel niet binnen de termijn betalen van een aangiftebelasting. Ook is het boetebeleid met betrekking tot het 'privégebruik auto' verduidelijkt.

Verzuimboete
Als blijkt dat bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak (deels) ten onrechte niet heeft plaatsgevonden, dan legt de inspecteur een verzuimboete op van 80 procent van het wettelijk maximum van 4.920 euro.

Vergrijpboete
Ook heeft de inspecteur de mogelijkheid een vergrijpboete op te leggen. Hiervan kan sprake zijn bij het ontduiken van grote bedragen door bijvoorbeeld het vervalsen van een rittenadministratie. De vergrijpboete bedraagt veertig procent in geval van grove schuld en tachtig procent ingeval van opzet.

Het gewijzigde Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is in werking getreden op 1 juli 2010.

Reageer op dit artikel