nieuws

Economisch herstel MKB blijft achter bij grootbedrijf

Geen categorie

Een krachtig herstel van de wereldhandel maakt dat het grootbedrijf in Nederland in 2010 een behoorlijke afzetgroei van 2,5% kan laten zien. Met een bescheiden afzet groei van slechts 0,5%, blijft het MKB hier flink bij achter.

Dit wordt veroorzaakt door de sterke terugval van de bouwproductie en een terughoudende consument waardoor belangrijke MKB-sectoren zoals de bouw (-9,25%), horeca (-4%) en detailhandel (-2%) het MKB in 2010 flink op achterstand komen. Industrie, groothandel en zakelijke dienstverlening maken dat het MKB per saldo nog net een klein plusje kan noteren in 2010.
Ondanks het toegenomen optimisme in het MKB in 2010, herstelt het MKB dit jaar nog slechts licht van de gevolgen van een ongekend diepe val van de wereldhandel. Met een verwachte afzetgroei van 0,5%, blijft het MKB flink achter bij de 2,25% groei van het grootbedrijf.

Sterker profiteren
Doordat het grootbedrijf sterk op de buitenlandse afzet is georiënteerd, kan zij sterker profiteren van de groei van de wereldhandel van 7,5%. Hoewel de internationale onzekerheden buitengewoon groot zijn, blijft de exportgroei nog steeds fors te noemen. Het MKB heeft veel last van de sterk ingekrompen bouwproductie (-9,25%). Daarnaast is ook de consument nog steeds terughoudend.
De consument spaart meer en geeft minder uit in de detailhandel en horeca. Dit zet de afzetgroei van het MKB eveneens sterk onder druk. In 2011 zal de afzetgroei van het MKB meer in de pas lopen met de groei van het grootbedrijf. De exportgroei zal dan afvlakken, de consumenten worden mogelijk wat uitbundiger en de bouwproductie kan licht herstellen.

Daling werkgelegenheid
In 2010 is de daling van de werkgelegenheid in het MKB nog aanzienlijk. Dit jaar zijn er ruim zestigduizend banen minder in het MKB dan vorig jaar het geval was. Doordat het economisch herstel nog beperkt zal zijn, zijn bedrijven terughoudend in het aantrekken personeel.
Door natuurlijk verloop en lage werkgelegenheidsdynamiek, loopt de werkgelegenheid per saldo bij veel bedrijven terug. In 2011wordt er geen substantiele verdere daling van de werkgelegenheid voorzien. Voor een herstel van de werkgelegenheidsgroei in 2011 zal het economisch herstel nog onvoldoende krachtig zijn.

Grote sectorale verschillen
De ontwikkelingen tussen sectoren lopen sterk uiteen. De industrie, de groothandel, de transport- en communicatiesector en de zakelijke dienstverlening realiseren in 2010 de sterkste afzetgroei. De bouwsector wordt daarentegen met een flinke productiedaling geconfronteerd.
De sectoren die sterk op de consument gericht zijn, blijven achter bij de andere sectoren. In 2011 zal de afzet in alle sectoren groeien. Ook dan zal de sterkste groei plaatsvinden bij de industrie en de groothandel. In de bouw zal dan weer een licht herstel optreden.

Reageer op dit artikel