nieuws

Eigen “regeerakkoord” klantenorganisaties en ActiZ

Geen categorie

ActiZ heeft samen met cliënten- en ouderenorganisaties LOC, CG-raad, NPCF, Per saldo en CSO een gezamenlijke tekst vastgesteld en deze aangeboden aan de informateurs Rosenthal en Wallage. De tekst is bedoeld als ‘passage voor het toekomstige regeerakkoord' en is het resultaat van een intensieve en unieke samenwerking in het zorgveld. Gezamenlijk benadrukken ActiZ en de cliëntenorganisaties dat voor het duurzaam regelen van kwalitatief, hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg fundamentele keuzes cruciaal zijn. Aangegeven wordt dat als deze keuzes nu gemaakt worden, besparingen op de collectieve middelen voor de langdurige zorg mogelijk zijn.

De essentie van de tekst is dat er gekozen wordt voor een integrale benadering van de cliënt, ondersteund met een brede indicatiestelling en volledige regie (en bestedingsmacht) bij de cliënt. Anders gesteld, de integrale behoefte van de cliënt wordt vertaald naar een persoonlijk budget waarmee de cliënt zelf – of een organisatie namens de cliënt – de gewenste ondersteuning en zorg kan inkopen.

Door invoering van persoonlijke budgetten zijn op termijn besparingen op de collectieve middelen mogelijk van circa 2 miljard. Dit bedrag komt in mindering op de trendmatige groei van de AWBZ-uitgaven als gevolg van de vergrijzing. ActiZ verbindt hieraan wel heel nadrukkelijk een aantal randvoorwaarden. Fundamentele besparingen zijn alleen mogelijk als administratie en verantwoording wezenlijk vereenvoudigd worden en er meer ruimte komt voor substitutiemogelijkheden. Ook zijn structurele investeringen in preventie en technologie en innovatie een vereiste.

Reageer op dit artikel