nieuws

‘HR-afdelingen lopen achter feiten aan’

Geen categorie

‘HR-afdelingen lopen achter feiten aan’

Medewerkers die geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke- en talentontwikkeling zijn niet of nauwelijks geneigd hiervoor bij hun afdeling HR of mobiliteitsbureau aan te kloppen. Dit blijkt uit onderzoek van bureau &Talent naar behoeften en opvattingen over talentontwikkeling onder verschillende generaties.

Met name de twintigers, de generatie Einstein, werken liever zelfstandig aan hun ontwikkeling. Maar uit het onderzoek blijkt dat ook de dertigers en veertigers zich maar zelden tot hun HR-afdelingen wenden, ook wanneer die hier allerlei instrumenten voor persoonlijke- en talentontwikkeling aanbieden. Oudere werknemers hechten er wel meer dan hun jongere collega's waarde aan wanneer hun werkgever middelen biedt voor talentontwikkeling.

&Talent concludeert dat HRM'ers moeten investeren in hun relatie met jongere werknemers. "Gezien de generatieverschuiving die de komende 10 jaar gaat plaatsvinden op de arbeidmarkt, waarbij een grote groep babyboomers de arbeidsmarkt gaat verlaten, zouden organisaties, en dan met name HR- afdelingen en mobiliteitsbureaus, meer rekening moeten gaan houden met de specifieke behoeften van de nieuwe generaties om ook hen te boeien en te binden. Eerste stap daartoe is dat HR- en loopbaanprofessionals zich meer moeten verplaatsen in de belevingswereld van de jonge generaties."

De manieren waarop dat volgens &Talent zou moeten gebeuren is onder andere door aandacht te hebben voor de lifestyle van de twintigers, door in te spelen op hun zelfstandigheid en door in de communicatie altijd gebruik te maken van een multimediamix met aandacht voor beeld en geluid.

(Bron: &Talent)

Reageer op dit artikel