nieuws

Kleine ondernemer nauwelijks bekend met SBR

Geen categorie

Nederlandse ondernemers met minder dan vijftig medewerkers zijn nauwelijks bekend met Standard Business Reporting (SBR, voorheen XBRL). Ook zien ze weinig in de door de overheid beloofde lastenverlichting. Dit blijkt uit onderzoek door BDO.

Van alle ruim vierhonderd ondervraagde ondernemers is een op de drie bekend met SBR. Bij de kleine ondernemingen ligt dit getal lager (een op de vier). Dit laatste is opmerkelijk want SBR beoogt juist voor deze groep de grootste potentiële administratieve lastenvoordelen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om te rapporteren op fiscale grondslagen of met maatregelen als de verkorte winstaangifte.

Van de middelgrote ondernemingen (meer dan vijftig medewerkers) is meer dan de helft op de hoogte van de nieuwe manier van rapporteren van financiële gegevens. Uit het onderzoek blijkt verder dat de bekendheid met SBR stijgt zodra de ondernemer een financiële achtergrond heeft.

Betere voorlichting

Volgens Robin Litjens, senior manager bij Bureau Vaktechniek van BDO en lid van de XBRL-werkgroep van de International Accounting Standards Board (IASB), ligt bij alle betrokken partijen de taak om ondernemers beter voor te lichten: "SBR biedt administratieve lastenverlichting, daarvan zijn we overtuigd. Je zou verwachten dat nu SBR operationeel is, tachtig tot negentig procent van de ondernemers ermee bekend is. Dat dit niet zo is, betekent dat de doelstellingen van de overheid op het gebied van lastenverlichting voor ondernemers straks niet worden gehaald. Aan ons, als intermediair, de taak om de ondernemer nog beter voor te lichten over de maatregelen die op hem van toepassing zijn en hoe hij er voordeel uit kan halen."

Lastenverlichting

De onderzoeksresultaten wijzen verder uit dat slechts dertig procent van de ondervraagden verwacht dat SBR voor bedrijven zal leiden tot een beperkte lastenverlichting. Opvallend is dat ondernemers met een financiële achtergrond hiervan minder overtuigd zijn. Zij denken vooral (zeventig procent) dat SBR lastenneutraal zal zijn. Intermediairs zoals banken zouden in de toekomst andere vormen van informatieaanlevering (papier, pfd) kunnen belasten met transactiekosten.

Een kleine groep van de ondervraagde ondernemers (twintig procent) is bereid meer dan vijfhonderd euro per jaar aan dergelijke transactiekosten te betalen om de overstap naar SBR maar niet te hoeven maken. Uit de onderzoeksresultaten is op te maken dat middelgrote ondernemingen eerder bereid zijn over te stappen naar een andere bank die geen transactiekosten in rekening brengt.

(Bron: Accountant.nl)

Reageer op dit artikel