nieuws

Knottnerus acht kans op ‘Europees basispakket’ groot

Geen categorie

André Knottnerus, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorspelt dat binnen een termijn van vijf tot tien jaar goede zorg voor alle Europese burgers op de Europese agenda staat. Dit heeft hij tegen Skipr in een interview gezegd. 

Een basispakket met zorg voor alle inwoners van Europa ligt binnen handbereik: ‘In Europa is sprake van vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Dit ontwikkelt zich steeds sterker, de grenzen zijn op allerlei manieren aan het verdwijnen, soms zelfs sneller dan voorzien. Je ziet een trend naar integratie met acceptatie van diversiteit. Europees burgerschap gaat gepaard met grondrechten die steeds meer geconcretiseerd worden. In de Europese arena zal zich dat bijvoorbeeld vertalen in de vraag; is het reëel en rechtvaardig dat burgers in sommige EU-lidstaten een veel lager niveau van basiszorg hebben dan hun medeburgers in West Europa? Ik verwacht dat dit uiteindelijk als uitkomst zal hebben dat overal goede basiszorg beschikbaar zal zijn.', aldus Knottnerus tegen Skipr.

Reageer op dit artikel