nieuws

Kwaliteit kraamzorg gemeten

Geen categorie

Voor de meting van de kwaliteit van de kraamzorg is een meetinstrument ontwikkeld. Ook voor de kraamzorg is nu een CQ-index.

Kraamzorgorganisaties zijn volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht zich te verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Die kwaliteit wordt zichtbaar in hun score op de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Kraamzorg. De landelijke meting 2010 is deze maand begonnen. Met subsidie van ZonMw ontwikkelde het NIVEL een Consumer Quality Index (CQ-index) om de ervaringen van cliënten met de kraamzorg te meten. Onderzoeksbureaus kunnen met deze CQ-Indexvragenlijst metingen uitvoeren onder de cliënten van kraamzorgorganisaties.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op de markt van kraamzorgaanbieders. Grote organisaties werden nog groter, kleine hadden moeite het hoofd boven water te houden. Fusies en faillissementen waren aan de orde van de dag. Personeelstekorten wisselden af met overschotten, met grote (regionale) verschillen in de inhoud en duur van de geleverde zorg als gevolg. Door invoering van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP) in 2006 is daar verandering in gekomen. Met behulp van de kwaliteitsindicatoren van Zichtbare Zorg Kraamzorg, inclusief de CQ-index Kraamzorg, kan nu ook beter inzicht gekregen worden in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Het gaat bij CQI-onderzoek niet zozeer om het meten van de tevredenheid, maar om wat cliënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met subsidie van Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.

Reageer op dit artikel