nieuws

Nieuwbouwplan CoornhertCentrum gaat niet door

Geen categorie

Woonzorg Nederland heeft besloten de ontwikkeling van het  nieuwbouwplan van het CoornhertCentrum aan het Erasmusplein in Den Haag stop te zetten. Er is nog steeds de wens om het centrum te  (her)ontwikkelen, maar met een meer bescheiden plan.

Het plan voor het nieuwe CoornhertCentrum bestond uit 120 appartementen, 40 zorgappartementen, groepswoningen voor verpleeghuiszorg en een zorghotel. Onderdeel van het plan was ook een boulevard met zorg en welzijnsvoorzieningen zoals een apotheek, tandarts en fysiotherapeut. Dit plan gaat niet door.

Redenen
Voornaamste reden om dit plan niet uit te voeren, is de hoogte van de investering. De kosten van het project zouden te hoog zijn in verhouding tot de huuropbrengst. Daardoor zou het deel van onze investering dat we niet terugverdienen te hoog worden: ruim 15 miljoen euro.
De wereld is veranderd sinds de financiële crisis en de daarop volgende recessie. De markt voor huurwoningen is op dit moment niet gunstig. Daarnaast is de regelgeving voor zorgvastgoed veranderd, waardoor ook de betaalbaarheid van het zorgcentrum ter discussie staat. Daarmee zou het risico voor de bouw van het project hoog zijn, aldus Woonzorg Nederland.

Geen risico's
Woonzorg Nederland is net als alle corporaties terughoudender met investeringen, omdat nog niet duidelijk is wat de gevolgen van de overheidsbezuinigingen op de zorg en de woningmarkt zullen zijn. Te verwachten is dat dit negatieve gevolgen heeft voor de investeringsruimte en voor de financierbaarheid van projecten. Woonzorg Nederland neemt haar verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer: geen risicovolle investeringen met maatschappelijk vermogen. Dit betekent niet dat er geen nieuwbouw zal plaatsvinden.
Woonzorg Nederland heeft aan Stichting Humanitas Woonzorgplus Den Haag aangegeven bereid te zijn om een meer bescheiden plan te maken met een lager risico. Stichting Humanitas Woonzorgplus Den Haag heeft dit voorstel ontvangen.

Verbijstering en ongeloof
Bij het CoornhertCentrum heersen 'verbijstering en ongeloof', zegt directeur Marga Snijder in Zorgvisie. 'Wij zijn hier al dertien jaar mee bezig. Vorige week zouden we het contract tekenen voor de interim-voorziening, over een jaar zouden we daarheen verhuizen. Wij hebben vanaf het begin van de crisis gevraagd of die een effect zou hebben op onze plannen, maar kregen steeds te horen van niet.'

Lees meer over zorgvastgoed en de financiering daarvan in het komende themanummer van Zorgmarkt (nr. 7/8, augustus 2010).

Reageer op dit artikel