nieuws

Nieuwe accountingregels gaan leasemarkt ingrijpend veranderen

Geen categorie

Het huidige onderscheid tussen de operational lease en de financial lease gaat verdwijnen. Leasemaatschappijen zullen naar verwachting veel meer informatie aan hun klanten moeten leveren. De leasebranche moet zich gaan opmaken voor ingrijpende veranderingen, stelt KPMG in De Accountant.

Met een wijziging van de IAS 17-standaard willen de IASB en de FASB komen tot een verbetering van de transparantie, de vergelijkbaarheid en de relevantie van de verantwoording van leaseovereenkomsten in de jaarrekening. Dit betekent dat het huidige onderscheid tussen de operational lease en de financial lease gaat verdwijnen en leasemaatschappijen naar verwachting veel meer informatie aan hun klanten moeten leveren.

Off balance-financiering
"De nieuwe accountingregels gaan de markt ingrijpend veranderen", zegt Koert Oosterhof, segmentleider Leasing bij KPMG. "Immers, met het verdwijnen van de operational lease verdwijnt de off balance-financiering voor leasenemers. Dat betekent dat vrijwel alle huurcontracten, waaronder bijvoorbeeld ook panden, tot activering op de balans van de leasenemer zullen leiden. Aan de andere kant lijken de regels nu zo te worden gedefinieerd dat er ruimte ontstaat voor nieuwe producten en diensten waarmee de klant zijn balansbeslag weer kan verkleinen."

Right of use-model
De huidige verwachting is dat de nieuwe regels vanaf 2013 ingaan, met vergelijkende cijfers voor 2012. De nieuwe IAS 17-standaard heeft volgens Evelyn Vinke-Smits van de segmentgroep Leasing van KPMG grote gevolgen voor zowel leasenemers als leasegevers. Vinke-Smits: "De begrippen operational lease en financial lease verdwijnen en zullen plaats maken voor het 'right of use'-model.

De mogelijkheid tot off balance-financiering verdwijnt hiermee zo goed als zeker, waarmee de leaseovereenkomst dus op de balans van de leasenemer komt te staan. Het recht op het gebruik als actief en de betalingsverplichting van de leasetermijnen als passief. Voor leasenemers met operational leases betekent de lease op de balans een balansverlenging en dus verandering van de ratio's. Met name de dalende solvabiliteitsratio's kunnen voor financieringsmoeilijkheden zorgen. Aan de andere kant worden in het algemeen door banken in hun beoordeling voor kredietverlening ook nu al de off balance-verplichtingen meegenomen. De leasenemer heeft de mogelijkheid om de leasetermijn te splitsen in leasecomponenten en servicecomponenten. De leasecomponent komt als 'right of use' op de balans te staan, de servicekosten lopen via de resultatenrekening."

Het volledige artikel in De Accountant leest u hier

Reageer op dit artikel