nieuws

Platform VG en langdurige zorg

Geen categorie

Platform VG heeft haar visie op langdurige zorg aangeboden aan informateur Lubbers en de politieke partijen in de Tweede Kamer. In de visie vraagt Platform VG zorgvuldig om te gaan met langdurige zorg (AWBZ-zorg) voor mensen die levenslang- en levensbreed afhankelijk zijn van de zorg. 

In de visie wordt gepleit om uit te gaan van goede kwaliteit van zorg en cliënten zoveel mogelijk zelf de regie te geven waar dit kan. Gewaarschuwd wordt voor de verwachting dat organisatorische veranderingen in de zorg grote bezuinigingen kunnen opleveren. Zorg blijft mensenwerk, hierop kan niet onbeperkt worden beknibbeld en eigen bijdragen kunnen niet blijven stijgen voor een groep mensen die al een zeer laag inkomen heeft.

Reageer op dit artikel