nieuws

Afgekeurde flexwerkers zorgen voor explosie uitkeringskosten

Geen categorie

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschikten zijn in twee jaar verdubbeld. Onder nieuwe arbeidsongeschikten zijn veel meer flexwerkers dan werknemers met een vast contract. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV, zo schrijft De Volkskrant. Gevolg is onder meer dat de premies voor de werkgevers eveneens omhoog gaan.

 

Het UWV stelt dat de kosten van 144 miljoen euro in 2009 zullen stijgen naar 285 miljoen in 2011. Het aantal flexwerkers is hierin oververtegenwoordigd.

Het aantal nieuwe arbeidsongeschikten steeg de afgelopen drie jaar met 25 procent tot bijna 30.000 in 2009. Driekwart van deze nieuwkomers wordt afgekeurd met kans op herstel en ontvangt een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De instroom in de WGA is in drie jaar tijd gestegen met bijna dertig procent tot 21.500 in 2009.

Volgens cijfers van het UWV maken flexwerkers, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en seizoenswerkers, 28 procent uit van de nieuwe instroom.
Als flexwerkers na een periode in de ziektewet in de WGA terecht komen, is hun arbeidscontract afgelopen en is de werkgever niet meer voor hen verantwoordelijk. De uitkering komt dan ten laste van een van de tientallen sectorfondsen die Nederland kent. Bedrijven zijn verplicht bij deze sectorfondsen aangesloten.

De sectorpremies voor de WGA zijn dit jaar al verhoogd vanwege de versnelde instroom. Verwacht wordt dat de premies ook de komende jaren zullen stijgen.

Reageer op dit artikel