nieuws

Weinig enthousiasme bij verzekeraars over hervorming boekhouden

Geen categorie

Verzekeraars zijn weinig enthousiast over een nieuw voorstel om de boekhoudregels voor de sector te hervormen. De opsteller van internationale boekhoudregels IASB kwam na tien jaar broeden met onder meer het plan dat verzekeringscontracten voortaan actueel en marktgericht moet worden gewaardeerd. Dat meldt  Plein+

"Het voorstel van de IASB is een belangrijke stap vooruit", zegt Frank van den Wildenberg, partner bij KPMG, in Het Financieele Dagblad. "Maar de nieuwe regels vormen ook een lastige uitdaging voor verzekeraars die hun handen al vol hebben."

Grotere schommelingen
Verzekeraars onderkennen de voordelen van hervormingen maar vrezen voor grotere schommelingen in hun winstcijfers en voor hoge invoeringskosten. De nieuwe regels moeten de externe financiële rapportages van verzekeraars begrijpelijker en beter onderling vergelijkbaar maken. Accountants en beleggers denken dat ze kunnen leiden tot lagere kapitaalkosten voor de sector.

2014
Verzekeraars hebben momenteel al te maken met de invoering van het nieuwe solvabiliteitsstelsel van Europese toezichthouders Solvency 2. Dat stelt nieuwe eisen aan de manier waarop ze verplichtingen waarderen en daarover aan toezichthouders rapporteren.
De IASB wil dat verzekeraars in alle 120 landen die gebruikmaken van het boekhoudstelsel IFRS dezelfde nieuwe regels gaan gebruiken om hun verplichtingen te waarderen. Dat is nu niet zo. Verzekeraars gebruiken nationale standaarden. De nieuwe regels worden in 2011 vastgesteld en gaan uiterlijk in 2014 gelden.

Consultatieronde
Het Verbond van Verzekeraars kan ‘nog niet inschatten of de voordelen opwegen tegen de nadelen'. Het Verbond van Verzekeraars zegt de komende consultatieronde van de IASB, die loopt tot eind november, te willen gebruiken om daarover duidelijkheid te krijgen.

Reageer op dit artikel