nieuws

Actief debiteurenbeheer kan veel geld opleveren

Geen categorie

Met actief debiteurenbeheer is veel geld is te verdienen. Dat denken acht van de tien ondernemers die zijn ondervraagd voor het meest recente ING OndernemersBericht, een periodiek onderzoek. Rekeningen worden tegenwoordig veel later betaald dan een paar jaar geleden. Hoewel de meeste ondernemers niet precies weten wat de langere betaaltermijn hun bedrijf kost, denkt 80 procent van de ondervraagden dat het veel geld kan opleveren om debiteuren meer achter de broek aan te zitten.

Direct factureren is daarbij het populairst. Meer dan de helft van de bedrijven factureert tegenwoordig direct bij levering en iets minder dan de helft besteedt meer aandacht aan het foutloos factureren en zorgt ervoor dat de factuur naar de juiste contactpersoon wordt gestuurd. Is de betaaltermijn verlopen, dan gaat 28% van de ondernemers direct zelf nabellen. Voor driekwart van de ondernemers is slecht betaalgedrag een reden om opdrachten te weigeren.

Ondernemend Nederland beoordeelt zowel de economische ontwikkeling in Nederland als de positie van het eigen bedrijf gunstiger De focus ligt nu minder op puur overleven en de continuïteit van het eigen bedrijf, maar meer op persoonlijke voldoening en het verhogen van de omzet en winst. Toch ligt 45% nog wel eens wakker vanwege zorgen om het eigen bedrijf. Het hanteren van langere betaaltermijnen door anderen kost 38% van de ondernemers oorzaak zo nu en dan hun nachtrust.

De ING OndernemersIndex is het afgelopen halfjaar licht gestegen: van 118 punten in februari 2010, naar 120 punten nu. Deze index is samengesteld uit de Commerciële index die een graadmeter is voor de financiële resultaten van de onderneming, en een Emotionele index, die een uitspraak doet over de voldoening die ondernemers uit het ondernemerschap halen. De Commerciële index stijgt van 103 naar 105 punten terwijl de Emotionele index stijgt met een punt naar 134 punten.

Hoewel de ondernemers licht positiever zijn gestemd dan in februari van dit jaar, vindt 28% de tijd ongunstig om bedrijfsinvesteringen te doen. In februari was dit nog 25%. Bijna driekwart van de bedrijven verwacht dit jaar stabilisatie van het personeelsbestand.

Ondernemers zijn het met elkaar eens: een acceptabele betaaltermijn is binnen twee tot vier weken na de factuurdatum (86%). Overheden mogen niet laat betalen vindt 99%, maar ook bedrijven hebben de morele plicht om tijdig te betalen, zegt 95%. De stelling dat laat betalen een bewijs is van slim ondernemerschap, verwerpt 94%. En dat met het uitstellen van betalingen veel geld is te verdienen, onderschrijft slechts een kwart.

Toch merkt ruim tweederde (68%) dat er wel eens minder snel betaald wordt dan voorheen. Zelf betaalt het overgrote gedeelte (84%) zijn crediteuren binnen vier weken, terwijl slechts 61% zelf ook binnen die termijn zijn geld ontvangt. Het zijn vooral de grotere MKB-bedrijven met 20 tot 50 medewerkers die wel langere betaaltermijnen dan vier weken hanteren, maar zij krijgen zelf dan ook vaker later betaald. De kleine MKB-bedrijven betalen sneller en hoeven minder vaak lang op hun geld te wachten.

Een groot deel van de ondernemers (40%) heeft geen idee wat het hanteren van langere betaaltermijnen door anderen hen kost. Van de groep die daar wel een idee over heeft, schat bijna de helft dit bedrag tussen de 1.000 en 5.000 euro per jaar. De meeste kosten maken de grotere bedrijven: bijna de helft daarvan rekent jaarlijks tussen de 10.000 en 50.000 euro aan kosten voor debiteuren te maken.

Reageer op dit artikel