nieuws

Adfiz wil provisie voor financieel advies afschaffen

Geen categorie

Adfiz, de organisatie van financieel adviseurs, vindt dat de beloning voor de dienstverlening op een andere wijze gestalte moet krijgen. De beloning voor financieel advies moet worden afgeschaft. Dit staat in een stuk van het bestuur aan de leden, zo meldt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

De beloning voor het intermediair is van oudsher ingebouwd in de premies van de producten. Volgens het bestuur moet de adviseur aan de zijde van de klant staan en moet de adviseur onafhankelijk staan ten opzichte van de aanbieders van de financiële producten, zo staat in het stuk ‘Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur’.

Adfiz maakt onderscheid tussen financieel advies en verzekeringsadvies. Onder financieel advies vallen volgens Adfiz vermogensopbouw, kredieten, banksparen, producten gerelateerd aan leven en dood en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Adfiz wil dat voor financieel advies provisie wordt uitgesloten en bepleit een rechtstreekse beloning door de klant. Voor verzekeringsadvies houdt Adfiz vast aan provisie als mogelijke beloningsvorm.

Afschaffen van provisie in de schadesector zou niet in het belang van de klant zijn. ‘Het maakt het huidige laagdrempelig advies nodeloos duurder en dus minder toegankelijk. Bovendien is de interesse en de toegevoegde waarde voor consumenten uiterst gering,’ aldus Adfiz.

Adfiz wil bovendien dat elke vorm van winst- en volumebonussen wordt verboden, zowel bij financiële producten als bij verzekeringsproducten (schade en zorg). Voor de werkzaamheden die een adviseur voor een aanbieder uitvoert wil Adfiz de wettelijke mogelijkheid van een efficiencyvergoeding. Adfiz wil niet vooruitlopen op de keuzes die de Europese Commissie gaat maken met betrekking tot eventuele transparantie in de schademarkt (Verzekeringsadvies).

Adfiz vraagt minister De Jager om een eenduidige fiscale benadering van de verschillende beloningsvormen. Adfiz: ‘Geen onderscheid derhalve voor de btw noch voor de inkomstenbelasting. Op dit moment is hierover geen duidelijkheid van de belastingdienst.’

 

(Bron: Adfiz)

Reageer op dit artikel