nieuws

Alleen werkgevers zijn tevreden over de begroting

Geen categorie

Tussen de vele sombere en kwade reacties vanuit de hele samenleving vielen op prinsjesdag en de dag erna de positieve reacties van de werkgeversorganisaties op. Zowel VNO-NCW als MKB-Nederland toonde zich zeer tevreden met de begroting en de troonrede.

„Een heel goede beschouwing over de internationale dimensie van Nederland en een stevig economisch verhaal”, stelde werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes tevreden vast na troonrede. „Heerlijk om naar te luisteren.” De voorzitter van VNONCW gaat ervan uit dat het vorig jaar gesloten Catshuisakkoord, waarin de sociale partners loonmatiging op inflatieniveau afspraken in ruil voor werkzekerheid, ook in 2011 zal worden voortgezet. Geen loonsverhogingen dus, aldus Wientjes. „Alleen eenmalige uitkeringen waar het kan", zegt Wientjes in De Telegraaf.

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag een bezuinigingspakket van € 3,2 miljard. Werkgeversorganisatie VNO-NCW mag dan tevreden zijn, Bouwend Nederland is juist bang dat er straks ’van gat naar gat’ gereden gaat worden en economen vinden dat er weinig lijn zit in de bezuinigingen. „Er is echt gezocht naar laaghangend fruit”, aldus Nico Klene (ABN Amro).

Volgens CNV-voorzitter Jaap Smit dreigt echter een ’bezuinigingssamenleving’, waarin het perspectief ontbreekt.

'Visieloos’ noemde FNV-voorzitter Agnes Jongerius eerder al de geplande bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en de kinderopvang. Zowel FNV als CNV vindt dat er eerst moet worden nagedacht welke taken de overheid wil schrappen, voordat er zomaar op het ambtenarenapparaat wordt gekort. Jongerius vreest daarnaast dat met een duurdere kinderopvang vrouwen zich massaal terugtrekken van de arbeidsmarkt.

Ook vakcentrale MHP, voor middengroepen en hoger personeel, is teleurgesteld. „Voor bepaalde groepen zijn de afwijkingen ten opzichte van de standaardkoopkrachtplaatjes te groot. Zo kan de forse ingreep in de kinderopvangtoeslag leiden tot negatieve koopkrachteffecten, die in 2012 kunnen oplopen van 5 tot 10%.”

Qua koopkracht lijken alleen de allerlaagste inkomens erop vooruit te gaan. Bij de berekeningen zijn de meeste bezuinigingen van het demissionaire kabinet niet verwerkt. Dat geldt zeker voor de € 18 miljard bezuinigingen waarover VVD, CDA en PVV onderhandelen.

Vanuit werkgeversorganisaties VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland klonk vooral lof voor de begroting die zij als ’waardig afscheid’ van de regeerperiode van premier Balkenende zien. De koepelorganisaties vinden het heel verstandig dat het demissionaire kabinet wil snijden in de uitgaven. „Landen die snel saneren, vertonen doorgaans ook snel betere economische prestaties.”

De werkgeversorganisaties zien in de plannen een erkenning van het kabinet dat het economisch herstel vorm moet krijgen vanuit het bedrijfsleven. „Het zet een aantal belangrijke maatregelen uit het crisispakket voort, waardoor ondernemingen € 1 miljard aan liquiditeitssteun krijgen.”

Transportorganisaties KNV is blij dat de investeringen in het wegennet niet zijn gesneuveld, maar waarschuwt wel voor meer files als gevolg van kortingen op het openbaar vervoer en het afschieten van de kilometerheffing. „Nu de kilometerheffing in de ijskast is geplaatst, op het ov wordt gekort, maar de capaciteitsuitbreiding wel doorgaat, leiden de werkzaamheden op korte termijn tot lange files en zullen reizigers voor de auto kiezen.”

Bouwend Nederland had geen al te hoge verwachtingen van deze editie van Prinsjesdag. „De enige grote ambitie lijkt bezuinigen”, zo reageert voorzitter Elco Brinkman. „Op de korte termijn is dat begrijpelijk en iets anders was ook niet te verwachten. Gelukkig blijft de bouwsector op korte termijn buiten schot, maar voor de toekomst hebben we grote zorgen. Immers, onder een nieuw kabinet volgen nog meer miljardenbezuinigingen, waar vermoedelijk ook provincies en gemeenten stevig onder lijden. Zij schrappen daarom diverse woningbouw- en infraprojecten en zelfs regulier onderhoud. Met alleen noodreparaties zal de toekomstbestendigheid verdwijnen.”

Lees ook:

Reactie MKB Nederland

Reactie VNO/NCW

Kabinet wil ondernemerschap en innovatie stimuleren

Reageer op dit artikel