nieuws

‘Allochtone patiënt anders bejegenen’

Geen categorie

Turkse en Marokkaanse patiënten willen vaak andere informatie van de arts horen dan in Nederland gebruikelijk is. Dat concludeert onderzoeksbureau Nivel in een studie die woensdag 22 september 2010 is gepresenteerd.

Nederlandse artsen en verpleegkundig personeel hebben in Nederland de verplichting om de patiënt te informeren over de diagnose, de behandeling en de vooruitzichten. Met name als patiënten ongeneeslijk ziek zijn, willen familieleden van allochtone patiënten het slechte nieuws vaak weghouden bij de zieke.

Communicatie in stand houden
Als hulpverleners de Nederlandse aanpak te veel doordrukken, bestaat het gevaar dat de allochtone familie zich terugtrekt en de kwaliteit van zorg door gebrek aan communicatie achteruitgaat. De onderzoekers pleiten er dus voor om de driehoeksverhouding tussen patiënt, familie en medisch personeel goed in stand te houden.

Loskomen
Onderzoeker Fuusje de Graaff: 'In gezamenlijke besluitvorming ligt de sleutel tot de best mogelijke zorg. Zorgverleners moeten een weg vinden in de driehoeksverhouding zorgverlener, patiënt, familie. Sommigen kunnen zich verplaatsen in de communicatiebehoeften van de verschillende betrokkenen, zij komen los van het "Nederlandse" idee van één op één communicatie met een patiënt en houden rekening met de rol van de familie. Vooral oudere, ervaren artsen en verpleegkundigen lijken vaak geneigd mee te gaan met de wensen van de familie. Zij leggen bijvoorbeeld uit hoe het in Nederland gaat of schakelen al vroeg een tolk in, vooral om een patiënt te vragen wat hij wil weten en welke wensen hij heeft. Het is heel belangrijk verbinding te maken met de patiënt én met zijn familie.'

Meer informatie: rapport 'Communicatie palliatieve zorg oudere mirgranten'.

Reageer op dit artikel