nieuws

Bedrijven met werknemers als aandeelhouder presteren beter

Geen categorie

Ondernemingen die werknemers laten delen in de winst en hen ook de mogelijkheid bieden om aandelen te kopen in het bedrijf, presteren beter dan ondernemingen die dat niet doen. En ook beter dan ondernemingen waarbij winstdeling en aandelenparticipatie voorbehouden is aan het (top)management

Dat blijkt uit onderzoek van Erik Poutsma en Geert Braam, bedrijfskundigen aan het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek is deze week gepresenteerd aan enkele leden van de Tweede Kamer.

Werknemers financieel laten deelnemen aan de onderneming door middel van opties, dat biedt geen voordelen. Integendeel zelfs: er blijken na verloop van tijd ook negatieve effecten op enkele financiële prestatie-indicatoren. Zo is bijvoorbeeld het resultaat per aandeel en het rendement op totale activa (return on total assets) van bedrijven met bedrijfsbrede optieregelingen voor werknemers respectievelijk bijna 0,8 procent en 1,9 procent lager dan bij bedrijven die geen optieregeling hebben. Bij bedrijven met optieplannen voor alleen topmanagement zijn de resultaten respectievelijk 0,4 procent en 0,8 procent lager.

Reageer op dit artikel