nieuws

CG-raad verbaasd over plan van Divosa

Geen categorie

'Ondoordacht.' Dat is de reactie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) op een berekening van de branchevereniging van sociale diensten, Divosa. Daaruit zou blijken dat het 1 tot 3 miljard euro oplevert als de bijstand, Wajong en Sociale werkvoorziening worden samengevoegd. 'Dat zorgt ervoor dat arbeidsgehandicapten achter de geraniums komen te zitten', aldus Pascal Budding van de CG-raad in Binnenlands Bestuur.

Divosa pleit al langer voor één regeling voor iedereen die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Adviesbureau BMC heeft nu de financiële consequenties ervan doorgerekend. In het 'goedkoopste' scenario krijgt iedereen een bijstandsuitkering. Gemeenten moeten dan wel voldoende geld overhouden om iedereen in zo'n regeling met re-integratie aan het werk te houden, zegt Divosa.

Betaald naar vermogen
Wie niet zelf het minimumloon kan verdienen door een arbeidsbeperking werkt en krijgt betaald naar vermogen. De gemeente vult het loon aan tot het minimumniveau. Het plan zou daarmee een alternatief vormen voor 'voor de hand liggende bezuinigingen als verlaging van de bijstand of verdere aantasting van de re-integratiebudgetten.'
In het kort komt het erop neer dat Divosa de verschillende regelingen voor mensen die werken op een sociale werkplaats (sw'ers), een Wajong-uitkering hebben of in de bijstand zitten, wil vervangen door één regeling. 'Wij willen uitkeringen gebruiken om mensen te laten werken naar vermogen. Het verschil tussen wat ze kunnen verdienen en wat ze nodig hebben, pas je bij met de uitkering', zegt Divosa-voorzitter René Paas.

Wachtlijsten sw
Pascal Budding
is verbaasd over de plannen. 'Het idee is iedereen in de bijstand en dan 3 miljard euro bezuinigen, maar zo simpel is het niet', zegt hij. 'Het voorstel van Divosa komt eenzijdig neer op het verlagen van uitkeringen. Het grootste probleem is namelijk niet dat mensen niet productief zijn, maar dat er te weinig passende werkgelegenheid is. De wachtlijsten van bijvoorbeeld de sociale werkplaatsen zijn enorm lang. Daar verander je niets aan door sw'ers in de bijstand te stoppen.'

Talloze redenen
'Er zijn talloze redenen waarom werkgevers geen mensen met een arbeidshandicap in dienst willen nemen', aldus Budding. 'De regels zijn te ingewikkeld, de risico's onduidelijk, werkgevers weten gewoon niet waar ze aan beginnen. Daar moet naar gekeken worden. Overigens lopen er al pilotprojecten waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht om werkgevers alleen loon te laten betalen voor het deel dat mensen daadwerkelijk productief zijn. De rest van het loon wordt dan met subsidie bijgepast.'

Nadenken over bezuinigingen
Volgens Divosa worden de sociale diensten door de politiek gedwongen na te denken over manieren om te bezuinigen. Voorzitter Paas noemt dan 'alles beter dan een sluipende verlaging van de bijstand of fors snijden in participatiebudgetten'. Budding is het daarmee eens. 'Natuurlijk kun je nadenken over zaken die anders kunnen. Wij zijn, samen met Divosa, al langer bezig met pilots over bijvoorbeeld loondispensatie. En je kunt ook kijken naar regelingen die simpeler kunnen. Maar iedereen in de bijstand, dat is voor ons een grens. Op die manier dring je de maatschappelijke participatie van mensen met een arbeidsparticipatie terug.'

Reageer op dit artikel