nieuws

Conferentie Interculturalisering van Centra voor Jeugd en Gezin

Geen categorie

De Nederlandse multiculturele en pluriforme samenleving stelt hoge eisen aan ouders, beroepsopvoeders en aan de Centra voor Jeugd en Gezin. Opgroeipraktijken, opvoeding, opvoedingsondersteuning en hulp aan gezinnen op maat zijn moeilijker te realiseren dan enkele decennia geleden. Vooral jeugdigen afkomstig uit multiculturele gezinnen kunnen een breuk tussen verschillende culturen ervaren, die aanleiding geeft tot zorg, opvoedingsproblemen en ouderlijke onmacht. Vroegtijdige signalering en een effectieve aanpak van deze problemen verdient daarom veel aandacht. De Centra voor Jeugd en Gezin en Ouder-Kind-Centra zijn de plekken om daaraan te werken. Immers, juist gedegen preventieve hulpvormen leiden tot een lagere instroom in zware vormen van jeugdzorg en voorkomen dat kinderen in gesloten inrichtingen moeten worden geplaatst. Veel professionals hebben voor moeilijkheden van multiculturaliteit werkzame methoden en strategieën ontwikkeld. Als je allochtone jeugdigen en gezinnen op tijd en goed wilt bereiken: waar houd je dan rekening mee? Wat is dan goed om te doen en waarom? Door middel van de studiedag wordt kruisbestuiving mogelijk tussen beleid, ervaringsdeskundigen, kenniswerkers en werkveld. Doel van de conferentie is draagvlak te creëren en te vergroten bij betrokken professionals voor interculturalisatie. De conferentie is bestemd voor managers, uitvoerende werkers en beleidsmakers werkzaam bij Centra voor Jeugd en Gezin, Ouder-Kind-Centra, hun kern- en ketenpartners, de jeugdzorg, beleidsmakers, gezinscoaches, jeugdhulpverleners, studenten en andere geïnteresseerden.

Wanneer: 8 oktober 2010
Waar: Protestantse Diaconie Amsterdam te Amsterdam
Kosten: € 50,-
Organisatie: Pharos, Mexit, Forum, ZonMw
Meer informatie:
http://www.pharos.nl/home/pharos_news/1/457/
m.komen@pharos.nl tel. (030) 234 98 00

Reageer op dit artikel