nieuws

CPB: ‘Geen betere zorg door concurrentie’

Geen categorie

Concurrentie tussen ziekenhuizen zorgt vooralsnog niet voor gezondere patiënten. Dat concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB). De uitkomsten van hun onderzoek zijn donderdag 8 september 2010 bekend geworden.

Volgens Michiel Bijlsma, Pierre Koning, Victoria Shestalova en Ali Aouragh leidt de vrije marktwerking in de gezondheidszorg tot 'snellere diagnosestellingen en een strakkere operatieplanning'. Op de kwaliteit van de zorg heeft het evenwel geen effect. De vier onderzoekers vermoeden dat ziekenhuizen bij het invoeren van concurrentie eerst zijn gaan kijken naar het terugbrengen van de kosten en het verbeteren van processen 'die vaak makkelijker realiseerbaar zijn'. Het blijft dan ook mogelijk dat in een later stadium meer substantiële effecten van concurrentie in de zorg te zien zijn.

Prestatie-indicatoren
De Basisset Prestatie-Indicatoren Ziekenhuizen is in de periode 2004-2008 verzameld. De Basisset biedt de mogelijkheid om verschillende aspecten van zorgkwaliteit te meten. In deze studie maken onderzoekers gebruik van een selectie van twee types indicatoren. Procesindicatoren geven informatie over de kwaliteit van de operatieplanning en de organisatie van de diagnostiek in ziekenhuizen. Zo duidt een lager percentage van operatieafzeggingen kort vóór de operatie op een betere logistiek, net als snelle diagnoses of spoedige operaties. Uitkomstindicatoren meten de gezondheid van patiënten tijdens en na de behandeling, bijvoorbeeld sterfte, ongeplande heroperaties, pijnscores en letselschade.

Meer informatie: CPB Discussion Paper 157, 'The effect of competition on process and outcome quality of hospital care: An empirical analysis for the Netherlands'.

Reageer op dit artikel