nieuws

Eigen betalingen medicijnen van de baan

Geen categorie

Per 1 januari 2011 zouden chronisch zieken worden geconfronteerd met nieuwe eigen betalingen voor medicijnen. Deze bezuinigingsmaatregel gaat niet door, heeft minister Klink onlangs bekend gemaakt.

De bezuinigingsmaatregel betrof een herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Die zou ertoe leiden dat een grote groep chronisch zieken jaarlijks 200 euro extra aan eigen bijdragen zouden gaan betalen. De maximale eigen bijdrage. De minister schrijft nu dat hij dit uit oogpunt van solidariteit en koopkrachtontwikkeling onwenselijk vindt. Daarnaast speelt ook een rol dat de bezuiniging aanzienlijk minder oplevert dan verwacht.

Reactie CG-Raad en NPCF
De patiëntenorganisaties CG-Raad en de NPCF hebben zich tegen de invoering van de maatregel verzet. Omdat het voor chronisch zieken de zoveelste vorm van eigen betaling zou zijn. Ze zijn dan ook verheugd dat de maatregel nu is ingetrokken. Overigens zijn de organisaties wel van mening dat de doelmatigheid van de geneesmiddelenzorg nog kan worden verbeterd. Daarvoor zullen zij voorstellen ontwikkelen.

Reageer op dit artikel